Mācītspēks - Par projektu

KAS IR “MĀCĪTSPĒKS”?

“Mācītspēks” ir skolotāju izglītības projekts, kas palīdz dažādu jomu profesionāļiem kļūt par vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem, kuri vēlas strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Projekts tā dalībniekiem norit divus gadus. Pirmajā gadā dalībnieki studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē. Otrajā projekta norises gadā dalībnieki nostiprina savas zināšanas un prasmes, apgūstot profesionālās pilnveides mācību programmu. "Mācītspēks" ir izglītības izrāviens spēcīgākai Latvijai!

PROJEKTA DALĪBNIEKI

Dalībai projektā tiek aicināti pieteikties dažādu jomu profesionāļi - programmētāji, inženieri, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji, kuri savā jomā ir ieguvuši bakalaura vai vismaz 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar vidējo svērto atzīmi vismaz 7 balles un vēlas apgūt skolotāja profesiju.

Projekta dalībnieki ir mērķtiecīgas un motivētas personības, kas nebaidās aizsākt ko jaunu, ir gatavas mācīties un augt. Tie ir zinoši savas jomas profesionāļi, kas redz savu nākotni skolā un vēlas dot savu ieguldījumu Latvijas izglītībā.

mācītspēks

Ja arī Tevī mīt mācītspēks,
piesakies projektam Mācītspēks!

KĻŪSTI PAR SKOLOTĀJU UNIKĀLĀ PROJEKTĀ “MĀCĪTSPĒKS”:

mācītspēks

MĀCI CITUS
UN MĀCIES PATS

mācītspēks

SAŅEM ALGU UN
STIPENDIJU 2 GADUS

mācītspēks

UZLABO
VADĪBAS PRASMES

mācītspēks

DOD IEGULDĪJUMU
SKOLĒNU DZĪVĒS

PROJEKTA NORISE

KANDIDĀTU ATLASE

Kandidātiem ir nepieciešamas ne vien teicamas zināšanas sevis izvēlētajā mācību priekšmeta jomā, bet arī mācīšanās, refleksijas un analītiskās prasmes, kā arī mērķtiecība un neatlaidība, lai apgūtu skolotāja profesiju.

ATLASES KRITĒRIJI:

Komunikācijas un sadarbības prasmes

Mērķtiecība un neatlaidība

Motivācija dalībai un gatavība mācīties

1. ATLASES KĀRTA

Pirmā atlases kārta ir pieteikums. Tajā kandidāts norāda savu kontaktinformāciju un pievieno iepriekš iegūtās augstākās izglītības dokumentus (t.sk. diplomu un sekmju izrakstus). Šajā kārtā vērtējam kandidāta atbilstību projekta uzņemšanas kritērijiem pēc izglītības.

2. ATLASES KĀRTA

Atlases otrā kārta ir Atlases anketas izvērtēšana. Kandidāts iesniedz elektroniski aizpildītu Atlases anketu, kurā izvērtē kandidāta atbilstību uzņemšanas prasībām un vērtē divas kompetences: orientāciju uz risinājumu un orientāciju uz pašattīstību.

3. ATLASES KĀRTA

Atlases trešā kārta ir Intervija ar lomu spēli. Intervija ir kandidāta iespēja pārliecināties
par savām iespējām pilnvērtīgi piedalīties projektā, izvērtējot savu līdzšinējo pieredzi,
pārrunājot šaubas un noskaidrojot neskaidrības.
mācītspēks

DALĪBNIEKU
UZŅEMŠANA SKOLĀS

Veiksmīgi izturot atlasi, ik gadu dalību projektā uzsāks 100 kandidāti. Atbilstoši izvēlētajam mācību priekšmetam dalībniekiem tiks piedāvāta piemērotākā skolotāja amata vakance.

VASARAS MĀCĪBAS

Dalībnieku gaitas projektā sākas vasarā ar divu nedēļu garām, intensīvām mācībām ārpus Rīgas. Tajās jaunie skolotāji apgūst savas jomas mācību metodiku, klasvadības pamatprincipus u.c. pamatprasmes, lai septembrī uzsāktu darbu skolā.

PIRMAIS GADS

Pirmajā gadā projekta dalībnieki studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, apgūstot pedagoģisko psiholoģiju, skolotāja profesionālo darbību un sevis izvēlētās mācību jomas metodiku.

OTRAIS GADS

Otrajā gadā jaunie skolotāji turpina pilnveidot savas zināšanas un prasmes, apgūstot profesionālās pilnveides mācību programmu.

PROJEKTA NOSLĒGUMS

Pēc pirmā gada projekta dalībnieki iegūst skolotāja kvalifikāciju, savukārt otrā gada noslēgumā - apliecinājumu par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.