AICINA SKOLAS PIETEIKT SKOLOTĀJA AMATA VAKANCES

Mācītspēks

Nodibinājums “Iespējamā misija” skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” ietvaros aicina skolas līdz 12.maijam pieteikt aktuālās skolotāja amata vakances 2020./2021. mācību gadam, ja tās savā komandā vēlas uzņemt jaunos skolotājus.

Pieteikt skolotāja amata vakances, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, tiek aicinātas skolas, kuras:

  • ir valsts un pašvaldību izglītības iestādes un realizē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību programmas;

  • vēlas ilgtermiņā kļūt par efektīvu organizāciju un prakses skolu jaunajiem skolotājiem Latvijā;

  • var piedāvāt vienam skolotājam slodzi 15-21 kontaktstundu nedēļā;

  • var nodrošināt mentoru.

Jaunajā skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”, kuru IZM vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte kopā ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, šogad plānots uzņemt 100 jaunos skolotājus, mērķtiecīgus un motivētus dažādu jomu profesionāļus, kuri uzsāks studijas topošajā otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs” un vienlaicīgi, jau no jaunā mācību gada sākuma, strādās skolās.

Maija Kokare, Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore, ieskicējot nākamo pedagogu piesaisti darbam skolā akcentē: “Šobrīd vairāk kā jebkad agrāk izprotam, ka skolā mēs – gan skolēni, gan pedagogi – mācāmies nenoteiktībai un dzīvei kompleksās, neparedzamās situācijās. Vislabāk izkopt elastību domāšanā, prasmi neapjukt, kritiski un daudzpusīgi izvērtēt situāciju, rīkoties racionāli un radoši mēs mācāmies reālās situācijās, tāpēc tieši darba vidē balstītas mācības pedagoģiskās kompetences izkopšanai ir tik nozīmīgas. Vienlaikus, tā ir lieliska iespēja savstarpēji mācīties visiem iesaistītajiem – gan ieraugot jaunas iespējas savās pedagoģiskajās pieejās, gan paplašinot savu kompetenci jomās, ko ar savu profesionalitāti ienes jaunais speciālists. Mērķtiecība, aizrautība un tiekšanās uz izcilību neaizstāj, bet papildina profesionalitāti, un skola ir vide, kurā sastopas pieredze un uzdrīkstēšanās, tā vairojot mūsu kopīgo veiktspēju”.

Aicinot skolas pieteikt vakances jaunā skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” ietvaros, nodibinājuma “Iespējamā misija” mācību programmas vadītājs Jānis Šķesteris uzsver: “Jaunajam skolotājam pirmais gads skolā ir īpaši izaicinošs, jo ir jāspēj veiksmīgi praksē realizēt visas darbam nepieciešamās komponentes: efektīvi sagatavot kvalitatīvas stundas, nodrošināt produktīvu darba vidi klasē, sniegt uz izaugsmi vērstu atgriezenisko saiti u.c. Ienākšana skolā no jaunā skolotāja prasa daudz pūļu un enerģijas – šo  skolu administrācijas pārstāvjiem būtu svarīgi paturēt prātā. Aicinu skolas veidot atbalsta sistēmu, radīt labus darba apstākļus saviem jaunajiem kolēģiem, nevis uz viņu rēķina atrisināt problēmas ar ko iepriekš nav tikts galā, tādējādi nokaujot tikko skolā ienākuša profesionāļa entuziasmu tur strādāt”.

Līdz aprīļa vidum interesi par savas nākotnes saistīšanu ar skolotāja profesiju un dalību projektā “Mācītspēks” ir izrādījuši teju tūkstotis interesentu, bet 300 kandidāti jau ir uzsākuši atlases procesu. Vairāk par projektu, pieteikšanos un tā norisi iespējams uzzināt http://macitspeks.lv/.

Par iespējām piedāvāt projekta “Mācītspēks” dalībnieku pieteiktajai vakancei nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvis sazināsies ar skolas administrāciju līdz 30.jūnijam.

Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā par skolas vakanču pieteikšanu lūdzam sazināties ar nodibinājuma “Iespējamā misija” Skolu piesaistes vadītāju Rutu Zaharovu pa tālruni 29297829 vai skolas@macitspeks.lv.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros tiks sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: https://macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.