Mācītspēks - Biežāk uzdotie jautājumi

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Iepriekš piedaloties atlasē esmu saņēmis atteikumu - vai varu pieteikties dalībai projektā vēlreiz?

Jā! Katru gadu pilnveidojam atlases procesu un ticam, ka izaugsmi piedzīvo arī mūsu kandidāti, tāpēc noteikti piesakies vēlreiz un seko līdzi informācijai par šī gada atlases procesu.

Kādos gadījumos es nevaru piedalīties projektā?

Tikai tādā gadījumā, ja Tev nav iegūta vismaz 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai līdz šim jau esi ieguvis jebkāda veida skolotāja kvalifikāciju. Atgādinām, ka 72h pedagoģiskie kursi nav skolotāja kvalifikācija un neliedz dalību projektā!

Vai man būs jāmaksā par dalību projektā?

Piedaloties projektā, Tev nav jāmaksā par mācībām. Projekta norisi un Tavu dalību tajā finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Sociāla fonda atbalstu.

Kādus mācību priekšmetus es varēšu mācīt skolā?

Piedaloties projektā, Tu kļūsi par viena vispārizglītojošā mācību priekšmeta skolotāju. Skolā varēsi mācīt to mācību priekšmetu, kuru augstākās izglītības līmenī esi apguvis vismaz 12 KP apmērā.

Ņemot vērā, ka Latvijas skolās visvairāk trūkst eksakto un valodu priekšmetu skolotāju, īpaši priecāsimies projekta dalībnieku vidū redzēt matemātikas, ķīmijas, fizikas, inženierzinību, bioloģijas, datorikas, valodu un tehnoloģiju nozaru speciālistus!

Cik ilga ir dalība projektā?

Dalība projektā ilgst 2 gadus. Pirmajā gadā projekta dalībnieks ir pilna laika students sevis izvēlētajā augstskolā un paralēli pielieto savas zināšanas praksē, strādājot pilnas slodzes darbu skolā. Otrajā projekta gadā dalībnieks turpina strādāt skolā un apgūst profesionālās pilnveides mācību programmu.

Kā norit projekta dalībnieku atlase?

Dalībnieku atlase norit trīs kārtās. Pirmā kārta ir pieteikums, kurā norādi kontaktinformāciju un pievieno izglītības dokumentus. Otrā atlases kārta ir atlases anketas aizpildīšana. Aicinām pirms anketas aizpildīšanas sagatavot visu iesniedzamo informāciju: atbildes uz anketas jautājumiem, lai tehnisku problēmu dēļ tās procesā nepazustu. Divu nedēļu laikā pēc atlases anketas iesniegšanas, to izvērtēs dalībnieku atlases speciālisti un sniegs Tev atbildi par tālāko dalību atlasē. Ja atbilde būs pozitīva, Tu tiksi aicināts uz atlases trešo kārtu - individuālu interviju, kuras laikā noritēs pārrunas un papildus Tev vajadzēs veikt arī praktisku uzdevumu. Intervija noritēs attālināti MS Teams platformā, aicinām pievienoties ar datoru. Nedēļas laikā pēc intervijas saņemsi atbildi, vai esi izturējis projekta dalībnieku atlasi.

Vai es varu izvēlēties, kurā skolā es strādāšu? 

Katram dalībniekam būs iespēja izvēlēties savas prioritārās vakances no vakanču kartes un nosūtīt tās skolu piesaistes komandai, bet jāņem vērā, ka ne vienmēr būs iespējams nodrošināt kādu no prioritārajām skolām. Skolu piesaistes procesā komandai jāņem vērā vairāki faktori: 

- Visu dalībnieku prioritātes; 
- Visu dalībnieku iespējas (piemēram, iespējams, kādam nav iespēja aizbraukt uz mazliet tālāku skolu); 
- Skolas lēmums; 
- Iespējams vakance vairs nav aktuāla.

Konkrētos mācību priekšmetos, piemēram, sociālās zinības, literatūra, teātra māksla u.c., vakances ir pieejamas salīdzinoši reti vai var nebūt pieejamas vispār kandidātam vēlamajā reģionā. Piesakoties apdomā, vai būsi gatavs mainīt dzīvesvietu, ja vakance būs pieejama citā reģionā!

Kad ar skolu tiek uzsāktas darba attiecības? 

Parasti darba līgums ar skolu tiek slēgts augusta beigās, kad citi skolotāji atgriežas no vasaras atvaļinājuma. 

Vai skolā varēšu mācīt vairākus mācību priekšmetus?

Individuāli vienojoties ar skolu, kurā strādāsi projekta laikā, ir iespējams mācīt vairākus mācību priekšmetus, tomēr studiju ietvaros ir iespējams apgūt tikai viena mācību priekšmeta metodiku. Strādājot skolā, kas reizē ir arī Tava studiju prakses vieta, Tavai darba slodzei ir jābūt vismaz 14 kontaktstundām nedēļā tajā mācību priekšmetā, ar kuru uzsākta dalība projektā.

Vai projekta noslēgumā man būs jānokārto kāds pārbaudījums vai eksāmens?

Projekta pirmā gada noslēgumā, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju, Tev būs jāizstrādā skolotāja pieredzes darbs 10 KP apmērā. Portfolio formātā Tev būs jāatspoguļo projekta ietvaros gūtā pieredze skolotāja darbā. Otrā jeb indukcijas gada noslēgumā tiek kārtots noslēguma pārbaudījums, par kuru precīzas norādes gūsi studiju procesā!

Kā varu zināt, ka varu pieteikties dalībai projektā?

Tevis iepriekš iegūtajai izglītībai jāatbilst šādiem trim nosacījumiem: 1. Tu esi ieguvis augstāko izglītību (t.i. vismaz 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, bakalaura, maģistra vai doktora grādu) ar vidējo svērto atzīmi vismaz 7 balles; 2. Tev ir vismaz 12 mācību priekšmetam atbilstoši kredītpunkti (t.i. Tev ir bakalaura grāds bioloģijā, kurā 12KP apmērā esi apguvis ar bioloģiju saistītus studiju kursus); 3. Tev nav skolotāja kvalifikācijas, jo projekts paredzēts citu jomu profesionāļiem, kas vēlas kļūt par skolotājiem.

Kā man jārīkojas, ja iepriekš esmu izturējis projekta atlasi?

Ja iepriekš esi izturējis projekta atlasi, Tev tā nav jāatkārto un vari tikt uzņemts projektā. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinies ar mums, rakstot info@macitspeks.lv.

Vai varu pieteikties projektā, ja jau strādāju skolā?

Jā, projektam var pietiekties arī tie interesenti, kuri jau strādā skolā, taču nav ieguvuši skolotāja kvalifikāciju. Ja Tu jau strādā skolā, tad norādi savu darba vietu Atlases anketā un informē mūs par to dalībnieku atlases trešajā kārtā - intervijā. Uzsākot dalību projektā, Tev ir iespēja saglabāt savu esošo darba vietu un projekta laikā turpināt strādāt savā skolā.

Vai dalību projektā varu apvienot ar citu algotu darbu un/vai citām studijām?

Dalība projektā paredz pilnas slodzes iesaisti un nav savienojama ar citu algotu darbu. Piedaloties projektā, Tu strādāsi pilnas slodzes darbu skolā (vismaz 14 kontaktstundas nedēļā) un studēsi universitātē pilna laika klātienē (20 KP semestrī). Apsver, vai Tavi laika u.c. resursi būs pietiekami, lai pilnvērtīgu dalību projektā apvienotu ar citu darbu un/vai studijām!

Vai piedaloties projektā varu kļūt par sākumskolas skolotāju?

Projekta ietvaros dalībnieki kļūs par pamata un vidējās izglītības skolotājiem. Tu apgūsi viena konkrēta mācību priekšmeta metodiku, kas būs atbilstoša pamatskolas un vidusskolas posmam. Sākumskolas metodika projekta ietvaros netiek mācīta, tomēr Tu drīksti mācīt savu mācību priekšmetu arī sākumskolas posmā, par to individuāli vienojoties ar skolu, kurā strādāsi projekta ietvaros.


Ņem vērā, ka projekta ietvaros nav iespējams kļūt par sākumskolas skolotāju un/vai audzinātāju, kurš, kā ierasts, māca gandrīz visus mācību priekšmetus, jo projekta dalībnieki iegūs kvalifikāciju vienā konkrētā mācību priekšmetā.

Ja vēlies kļūt tieši par sākumskolas skolotāju aicinām pieteikties profesionālā bakalaura studiju programmai "Sākumizglītības skolotājs" LU, DU, LiepU vai RTA.

Vai ir vecuma ierobežojums, lai varētu piedalīties projektā?

Lai piedalītos projektā, nav dalībnieku vecuma ierobežojuma! Priecājamies par katru, kurš piesakās dalībai projektā ar vēlmi apgūt skolotāja profesiju, reizē mācot un mācoties.

Kādas kompetences tiek vērtētas atlasē?

Projekta atlasē tiek vērtēta kandidātu izglītības atbilstība projekta prasībām, akadēmiskās sekmes - vidējā svērtā atzīme un vērtējums gala darbā, kā arī trīs pamata kompetences – orientācija uz risinājumu, cilvēku un attīstību.

Kad es zināšu, kurā skolā strādāšu? 

Sarunas starp dalībnieku, skolas pārstāvjiem un skolu piesaistes speciālistu norisināsies maijā un jūnijā. Pēc šīs sarunas, ja abas puses vienojas par sadarbību tiek slēgts sadarbības līgums, ja ne tiek meklēta cita skola. Piemērota skola tiek meklēta vēlākais līdz 30. jūnijam.  

Ar kuru brīdi sāksies mana dalība projektā?

Lai sagatavotos jaunajam mācību gadam un darbam skolā, visi projekta dalībnieki piedalās vasaras mācībās, kas norit jūlija beigās un ilgst divas nedēļas no pirmdienas līdz sestdienai (ieskaitot). Topošie skolotāji apgūst pedagoģijas un psiholoģijas pamatus, kā arī iepazīstas ar sava mācību priekšmeta metodiku, stundu plānošanu, stundu vadīšanu un sadarbību ar skolēniem.

Vai projekta laikā par darbu skolā es saņemšu algu?

Visa projekta laikā dalībnieki strādā skolā atalgotu nepilnas slodzes darbu (14-21 kontaktstundas/nedēļā).

Kādu dokumentu es iegūšu projekta noslēgumā?

Tava dalība projektā ilgs divus gadus. Pirmā gada beigās Tu saņemsi skolotāja kvalifikāciju ar tiesībām mācīt vienu mācību priekšmetu. Otrā gada beigās Tu saņemsi apliecinājumu par profesionālās pilnveides mācību programmas apguvi.
mācītspēks
Skolotāji
ceļ nākotni.
mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.