Mācītspēks. Biežāk uzdotie jautājumi

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Pieteikšanās

Kā varu zināt, ka varu pieteikties dalībai "Mācītspēks"?

Tevis iepriekš iegūtajai izglītībai jāatbilst šādiem trim nosacījumiem:
1. Tu esi ieguvis augstāko izglītību (t.i. vismaz 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, bakalaura, maģistra vai doktora grādu);
2. Tev ir vismaz 12 mācību priekšmetam atbilstoši kredītpunkti (t.i. Tev ir bakalaura grāds bioloģijā, kurā 12KP apmērā esi apguvis ar bioloģiju saistītus studiju kursus);
3. Tev nav skolotāja kvalifikācijas, jo "Mācītspēks" paredzēts citu jomu profesionāļiem, kas vēlas kļūt par skolotājiem.

Ja esi ieguvis augstāko izglītību un studiju programmas ietvaros apgūti vismaz 8 KP, mēs piedāvāsim kārtot kvalifikācijas pārbaudījumu. Kvalifikācijas pārbaudījums ir mācību jomas satura zināšanas pārbaude, kas pierāda kandidāta zināšanas mācību jomā.

Iepriekš piedaloties atlasē esmu saņēmis atteikumu - vai varu pieteikties dalībai "Mācītspēks" vēlreiz?

Jā! Katru gadu pilnveidojam atlases procesu un ticam, ka izaugsmi piedzīvo arī mūsu kandidāti, tāpēc noteikti piesakies vēlreiz un seko līdzi informācijai par aktuālās atlases procesu.

Kā man jārīkojas, ja iepriekš esmu izturējis "Mācītspēks" atlasi?

Mūsu atlases process mainās un ticam, ka pārmaiņas piedzīvo arī mūsu kanditāti. Ja esi jau iepriekš izturējis atlasi, sazinies ar mums macitspeks@lu.lv.

Kādos gadījumos es nevaru piedalīties "Mācītspēks"?

Tikai tādā gadījumā, ja Tev nav iegūta vismaz 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai līdz šim jau esi ieguvis jebkāda veida skolotāja kvalifikāciju. Atgādinām, ka 72h pedagoģiskie kursi nav skolotāja kvalifikācija un neliedz dalību "Mācītspēks"!

Vai varu pieteikties "Mācītspēks", ja jau strādāju skolā?

Jā, "Mācītspēks" var pietiekties arī tie interesenti, kuri jau strādā skolā, taču nav ieguvuši skolotāja kvalifikāciju. Ja Tu jau strādā skolā, tad norādi savu darba vietu atlases anketā un informē mūs par to dalībnieku iestājpārbaudījuma trešajā kārtā - intervijā. Uzsākot dalību "Mācītspēks", Tev ir iespēja saglabāt savu esošo darba vietu.

Vai ir vecuma ierobežojums, lai varētu piedalīties "Mācītspēks"?

Lai piedalītos "Mācītspēks", nav dalībnieku vecuma ierobežojuma! Priecājamies par katru, kurš piesakās dalībai ar vēlmi apgūt skolotāja profesiju, reizē mācot un mācoties.

Kā norit kandidātu iestājpārbaudījums?

Iestājpārbaudījums norit divās kārtās. Pirmā iestājpārbaudījuma kārta ir anketas aizpildīšana. Aicinām pirms anketas aizpildīšanas sagatavot visu iesniedzamo informāciju - atbildes uz anketas jautājumiem, lai tehnisku problēmu dēļ tās procesā nepazustu. Divu nedēļu laikā pēc anketas iesniegšanas, to izvērtēs dalībnieku atlases speciālisti un sniegs Tev atbildi par tālāko dalību iestājpārbaudījumā. Ja atbilde būs pozitīva, Tu tiksi aicināts uz iestājpārbaudījuma otro kārtu - individuālu interviju, kuras laikā noritēs pārrunas un papildus Tev vajadzēs veikt arī praktisku uzdevumu. Intervija noritēs attālināti MS Teams platformā, aicinām pievienoties ar datoru. Nedēļas laikā pēc intervijas saņemsi atbildi, vai esi izturējis "Mācītspēks" iestājpārbaudījumu.

Ja kandidātam tiek piedāvāts kārtot kvalifikācijas pārbaudījumu, tas norisinās pirms iestājpārbaudījuma pirmās kārtas.

Kādas kompetences tiek vērtētas iestājpārbaudījumā?

"Mācītspēks" iestājpārbaudījumā tiek vērtēta kandidātu izglītības atbilstība "Mācītspēks" prasībām, akadēmiskās sekmes - vidējā svērtā atzīme un vērtējums gala darbā, kā arī trīs pamata kompetences: orientācija uz risinājumu, cilvēku un attīstību.

Mācības

Vai man būs jāmaksā par dalību "Mācītspēks"?

Piedaloties "Mācītspēks", Tev nav jāmaksā par mācībām. "Mācītspēks" norisi un Tavu dalību tajā finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Vai dalību "Mācītspēks" varu apvienot ar citu algotu darbu un/vai citām studijām?

Dalība "Mācītspēks" paredz pilnas slodzes iesaisti. Piedaloties "Mācītspēks", Tu strādāsi nepilnas slodzes darbu skolā (14-21 kontaktstundas nedēļā) un studēsi universitātē pilna laika klātienē (20 KP semestrī). Apsver, vai Tavi laika u.c. resursi būs pietiekami, lai pilnvērtīgu dalību "Mācītspēks" apvienotu ar citu darbu un/vai studijām!

Vai, piedaloties "Mācītspēks", varu kļūt par sākumskolas skolotāju?

"Mācītspēks" ietvaros dalībnieki kļūs par pamata un vidējās izglītības skolotājiem. Tu apgūsi viena konkrēta mācību priekšmeta metodiku, kas būs atbilstoša pamatskolas un vidusskolas posmam. Sākumskolas metodika "Mācītspēks" ietvaros netiek mācīta, tomēr Tu drīksti mācīt savu mācību priekšmetu arī sākumskolas posmā, par to individuāli vienojoties ar skolu, kurā strādāsi "Mācītspēks" ietvaros.

Ņem vērā, ka "Mācītspēks" ietvaros nav iespējams kļūt par sākumskolas skolotāju un/vai audzinātāju, kurš, kā ierasts, māca gandrīz visus mācību priekšmetus, jo dalībnieki iegūs kvalifikāciju vienā konkrētā mācību priekšmetā.

Ja vēlies kļūt tieši par sākumskolas skolotāju, aicinām pieteikties profesionālā bakalaura studiju programmai "Sākumizglītības skolotājs" LU, DU, LiepU vai RTA.

Cik ilga ir dalība "Mācītspēks"?

"Mācītspēks" ietver divus posmus. Pirmajā gadā dalībnieki studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”.
"Mācītspēks" otrais gads ir indukcijas gads, kura laikā dalībnieki turpina darbu skolā un nostiprina savas zināšanas un prasmes, apgūstot kādu no piedāvātajām profesionālās kompetences pilnveides programmām, ko nodrošina Latvijas Universitāte.

Ar kuru brīdi sāksies mana dalība "Mācītspēks"?

Lai sagatavotos jaunajam mācību gadam un darbam skolā, visi "Mācītspēks" dalībnieki piedalās vasaras mācībās, kas norit jūlija beigās un ilgst divas nedēļas. Topošie skolotāji apgūst pedagoģijas un psiholoģijas pamatus, kā arī iepazīstas ar sava mācību priekšmeta metodiku, stundu plānošanu, stundu vadīšanu un sadarbību ar skolēniem.

Vai "Mācītspēks" dalībniekiem noslēgumā man būs jānokārto kāds pārbaudījums vai eksāmens?

"Mācītspēks" pirmā gada noslēgumā, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju, Tev būs jāizstrādā diplomdarbs vai pieredzes darbs 10 KP apmērā. Otrā jeb indukcijas gada noslēgumā tiek kārtots noslēguma pārbaudījums, par kuru precīzas norādes gūsi studiju procesā!

Kādu dokumentu es iegūšu "Mācītspēks" noslēgumā?

Dalība "Mācītspēks" paredz divus posmus. Pirmā gada beigās Tu saņemsi diplomu ar skolotāja kvalifikāciju. Otrā gada beigās Tu saņemsi apliecinājumu par profesionālās pilnveides mācību programmas apguvi. Dalība otrajā gadā nav obligāta.

Darbs skolā

Kādus mācību priekšmetus es varēšu mācīt skolā?

Piedaloties "Mācītspēks", Tu kļūsi par viena vispārizglītojošā mācību priekšmeta skolotāju. Skolā varēsi mācīt to mācību priekšmetu, kuru augstākās izglītības līmenī esi apguvis vismaz 12 KP vai 8 KP apmērā un sekmīgi nokārtojis kvalifikācijas pārbaudījumu.

Ņemot vērā, ka Latvijas skolās visvairāk trūkst eksakto un valodu priekšmetu skolotāju, īpaši priecāsimies dalībnieku vidū redzēt matemātikas, ķīmijas, fizikas, inženierzinību, bioloģijas, datorikas, valodu un tehnoloģiju nozaru speciālistus!

Vai es varu izvēlēties, kurā skolā es strādāšu? 

Katram dalībniekam būs iespēja izvēlēties savas prioritārās vakances no vakanču kartes un nosūtīt tās skolu piesaistes komandai, bet jāņem vērā, ka ne vienmēr būs iespējams nodrošināt kādu no prioritārajām skolām. Skolu piesaistes procesā komandai jāņem vērā vairāki faktori: 

- visu dalībnieku prioritātes; 
- visu dalībnieku iespējas (piemēram, iespējams, kādam nav iespēja aizbraukt uz mazliet tālāku skolu); 
- skolas lēmums; 
- iespējams, vakance vairs nav aktuāla.

Konkrētos mācību priekšmetos, piemēram, sociālās zinības, literatūra, teātra māksla u.c., vakances ir pieejamas salīdzinoši reti vai var nebūt pieejamas vispār kandidātam vēlamajā reģionā. Piesakoties apdomā, vai būsi gatavs mainīt dzīvesvietu, ja vakance būs pieejama citā reģionā!

Kad es zināšu, kurā skolā strādāšu? 

Sarunas starp dalībnieku, skolas pārstāvjiem un skolu piesaistes speciālistu norisinās maijā un jūnijā. Pēc šīs sarunas, ja abas puses vienojas par sadarbību, tiek slēgts sadarbības līgums, ja ne - tiek meklēta cita skola. Piemērota skola tiek meklēta vēlākais līdz 30. jūnijam.  

Kad ar skolu tiek uzsāktas darba attiecības? 

Parasti darba līgums ar skolu tiek slēgts augusta beigās, kad skolotāji un skolas vadība atgriežas no vasaras atvaļinājumiem.

Vai skolā varēšu mācīt vairākus mācību priekšmetus?

Individuāli vienojoties ar skolu, kurā strādāsi "Mācītspēks" laikā, ir iespējams mācīt vairākus mācību priekšmetus, tomēr studiju ietvaros ir iespējams apgūt tikai viena mācību priekšmeta metodiku. Strādājot skolā, kas reizē ir arī Tava studiju prakses vieta, Tavai darba slodzei ir jābūt vismaz 14 kontaktstundām nedēļā tajā mācību priekšmetā, ar kuru uzsākta dalība "Mācītspēks".

Vai "Mācītspēks" laikā par darbu skolā es saņemšu algu?

Visa "Mācītspēks" laikā dalībnieki strādā skolā atalgotu nepilnas slodzes darbu (14-21 kontaktstundas nedēļā). Pirmo pilno darba algu par darbu skolā, dalībnieks saņem oktobra sākumā.
mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.