Mācītspēks - Par "Mācītspēku"

KAS IR “MĀCĪTSPĒKS”?

“Mācītspēks” ir darba vidē balstītas pedagoģijas studijas, kas palīdz dažādu jomu profesionāļiem kļūt par vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem, kuri vēlas strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā. "Mācītspēks" tā dalībniekiem norit divus gadus. Pirmajā gadā dalībnieki studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē. Otrajā norises gadā dalībnieki nostiprina savas zināšanas un prasmes, apgūstot vienu no četrām profesionālās kompetenču pilnveides mācību programmām Latvijas Universitātē.

"MĀCĪTSPĒKS" DALĪBNIEKI

Dalībai "Mācītspēkā" tiek aicināti pieteikties dažādu jomu profesionāļi - programmētāji, inženieri, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji, kuri savā jomā ir ieguvuši bakalaura vai vismaz 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar vidējo svērto atzīmi vismaz 7 balles un vēlas apgūt skolotāja profesiju.

Dalībnieki ir mērķtiecīgas un motivētas personības, kas nebaidās aizsākt ko jaunu, ir gatavas mācīties un augt. Tie ir zinoši savas jomas profesionāļi, kas redz savu nākotni skolā un vēlas dot savu ieguldījumu Latvijas izglītībā.

mācītspēks

Ja arī Tevī mīt mācītspēks,
piesakies Mācītspēkam!

KĻŪSTI PAR “MĀCĪTSPĒKS” SKOLOTĀJU:

mācītspēks

MĀCI CITUS
UN MĀCIES PATS

mācītspēks

SAŅEM ALGU UN
STIPENDIJU 2 GADUS

mācītspēks

UZLABO
VADĪBAS PRASMES

mācītspēks

DOD IEGULDĪJUMU
SKOLĒNU DZĪVĒS

"MĀCĪTSPĒKS" NORISE

KANDIDĀTU ATLASE

Kandidātiem ir nepieciešamas ne vien teicamas zināšanas sevis izvēlētajā mācību priekšmeta jomā, bet arī mācīšanās, refleksijas un analītiskās prasmes, kā arī mērķtiecība un neatlaidība, lai apgūtu skolotāja profesiju.

ATLASES KRITĒRIJI:

Komunikācijas un sadarbības prasmes

Mērķtiecība un neatlaidība

Motivācija dalībai un gatavība mācīties

1. ATLASES KĀRTA

Pirmā atlases kārta ir pieteikums. Tajā kandidāts norāda savu kontaktinformāciju un pievieno iepriekš iegūtās augstākās izglītības dokumentus (t.sk. diplomu un sekmju izrakstus). Šajā kārtā vērtējam kandidāta atbilstību uzņemšanas kritērijiem pēc izglītības.

2. ATLASES KĀRTA

Atlases otrā kārta ir Atlases anketas izvērtēšana. Kandidāts iesniedz elektroniski aizpildītu Atlases anketu, kurā izvērtē kandidāta atbilstību uzņemšanas prasībām un vērtē divas kompetences: orientāciju uz risinājumu un orientāciju uz pašattīstību.

3. ATLASES KĀRTA

Atlases trešā kārta ir Intervija ar lomu spēli. Intervija ir kandidāta iespēja pārliecināties
par savām iespējām pilnvērtīgi piedalīties "Mācītspēks", izvērtējot savu līdzšinējo pieredzi,
pārrunājot šaubas un noskaidrojot neskaidrības.
mācītspēks

DALĪBNIEKU
UZŅEMŠANA SKOLĀS

Veiksmīgi izturot atlasi, ik gadu dalību "Mācītspēks" uzsāks 100 kandidāti. Atbilstoši izvēlētajam mācību priekšmetam dalībniekiem tiks piedāvāta piemērotākā skolotāja amata vakance.

VASARAS MĀCĪBAS

Dalībnieku gaitas "Mācītspēks" sākas vasarā ar divu nedēļu garām, intensīvām mācībām attālināti un klātienē. Tajās jaunie skolotāji apgūst savas jomas mācību metodiku, klasvadības pamatprincipus u.c. pamatprasmes, lai septembrī uzsāktu darbu skolā.

PIRMAIS GADS

Pirmajā gadā dalībnieki studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē, apgūstot pedagoģisko psiholoģiju, skolotāja profesionālo darbību un sevis izvēlētās mācību jomas metodiku.

OTRAIS GADS

Otrajā gadā jaunie skolotāji turpina pilnveidot savas zināšanas un prasmes, apgūstot vienu no četrām profesionālās kompetenču pilnveides mācību programmām Latvijas Universitātē - “Klasvadība efektīvai mācību stundai”, “Pārmaiņu vadība izglītībā”, "Speciālā un iekļaujošā izglītība", “Tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizēšana”.

"MĀCĪTSPĒKS" NOSLĒGUMS

Pēc pirmā gada "Mācītspēks" dalībnieki iegūst skolotāja kvalifikāciju, savukārt otrā gada noslēgumā - apliecinājumu par sevis izvēlētās profesionālās kompetenču pilnveides programmas apguvi.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.