Mācītspēks. Dalībnieki

KĀPĒC KĻŪT PAR SKOLOTĀJU?

Vairāk kā 90% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka skolotājam ir būtiska loma jaunatnes un nākotnes sabiedrības personību un vērtību radīšanā. Tajā pašā laikā ik gadu Latvijas skolās ir vairāk kā 300 skolotāja amata vakanču. Gan sabiedrības attieksme, gan brīvās darba vietas apliecina - Latvijai skolotāji ir svarīgi un vajadzīgi tieši tagad. Ne visi var kļūt par supercilvēku, kas izglābj pasauli, taču var kļūt par skolotāju, kurš pasauli maina!
mācītspēks

SKOLOTĀJI
ĢIMENĒ

mācītspēks

IEGULDĪJUMS
IZGLĪTĪBĀ

mācītspēks

AIZRAUTĪBA
AR PRIEKŠMETU

mācītspēks

SKOLĒNU
IEDVESMOŠANA

mācītspēks

BĒRNĪBAS
SAPNIS

MĀCĪTSPĒKS ŠODIEN

"Mācītspēks" dalībnieku vidū ir speciālisti ar pieredzi vadošos amatos, daudzbērnu ģimeņu vecāki, uzņēmēji, kā arī cilvēki ar vairākām augstākajām izglītībām. Kandidāti nāk no visas Latvijas, turklāt "Mācītspēks" ir sasniedzis interesentus arī latviešu kopienās ārzemēs, radot iespēju atgriezties dzimtenē. Tāpat kandidātu vidū ir jau esošie skolotāji, kas vēlas pilnveidoties un iegūt kvalifikāciju, lai varētu turpināt iesākto darbu skolās. Aicinām iepazīt "Mācītspēks" dalībniekus, klikšķinot uz punktiem interaktīvajā kartē! Ar * atzīmēti tie dalībnieki, kuri studiju gaitā izstājušies, savukārt ar ** - tie, kuri atrodas studiju pārtraukumā.

Jaunākie stāsti

Ķīmija nenozīmē tikai sprādzienus laboratorijas darbos, tā dzīvo arī mūsos

Manas vērtības ir cieņa, centība un sadarbība

Es varu baudīt savu profesiju

Bērnus motivēju mācībām caur zināšanu sasaisti ar dzīvi

Kā skolēns neiztēlojos sevi pedagoga lomā klases priekšā

Jekaterīna Meļeško: Mājās es esmu cilvēks, nevis skolotāja

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.