PROJEKTA ATLASI IZTURĒJUŠI 146 KANDIDĀTI, TOSTARP ARĪ REPATRIANTI UN DAUDZBĒRNU VECĀKI

Mācītspēks

Šonedēļ noslēdzās jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” kandidātu atlase – to izturējuši 146 kandidāti, kas ir labākie no labākajiem un ar augstu motivāciju kļūt par skolotājiem.

Skolotājs – pieprasīta profesija

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” dalībnieku atlase notika trīs kārtās, pārbaudot katra kandidāta atbilstību un motivāciju, lai kļūtu par skolotāju. Vadoties pēc iepriekšējās pieredzes un atlases sistēmas, kas aprobēta jau vairāk nekā 10 gadu garumā, projekta komanda paredzēja četru speciālistu konkursu uz vienu projekta vietu.

„Nenoliedzami, šis uzsaukuma un atlases laiks ir bijis un turpina būt saspringts. Pateicoties neatlaidīgajam un nepārtrauktajam 24/7 darbam, šī projekta uzsaukuma laikā „Mācītspēks” komandai ir izdevies panākt neiespējamo – esam saņēmuši 612 pieteikumus, tādejādi konkursu palielinot līdz sešiem speciālistiem uz vienu projekta vietu,” atklāj Inese Saldābola, projekta „Mācītspēks” kandidātu atlases vadītāja.

Projekts ir sasniedzis interesentus arī latviešu kopienās ārzemēs, piemēram, Somijā, Anglijā, Norvēģijā, un šie kandidāti uzņemšanas gadījumā atgriezīsies Latvijā, lai kļūtu par skolotājiem. Tāpat kandidātu vidū ir pāris jau esošie skolotāji, kas vēlas pilnveidoties un iegūt kvalifikāciju, lai varētu turpināt iesākto darbu skolās. Projekta kandidātu vidū ir arī speciālisti no vadošiem amatiem, daudzbērnu ģimeņu vecāki, cilvēki ar vairākām augstākajām izglītībām, un kandidāti ir no visas Latvijas. „Kopumā projekta kandidātu dažādība pierāda, ka skolotājs var būt pieprasīta un novērtēta profesija!” rezumē I. Saldābola.

Projekta „Mācītspēks” speciāliste norāda, ka 37% kandidātu pārstāv humanitārās zinātnes, 32% dabaszinātnes un matemātiku jeb STEM un 30% – sociālās zinātnes, savukārt pedagoģijas zinātnes norādījis tikai viens kandidāts. Vidējais kandidātu vecums ir 32 gadi.

Lielākā interese starp mācību priekšmetiem ir tieši par angļu valodu – to ir gatavai pasniegt 29% kandidātu, uz pusi retāk (15%) norādīta matemātika, bet citi priekšmeti līdz 9% gadījumu. Savukārt 33% kandidātu norādījuši, ka var mācīt vairāk nekā vienu priekšmetu.

Atlases speciāliste atklāj, ka tika vērtēti kandidātu akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, ka kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība bija noteikta studiju satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.

I. Saldābola skaidro, ka arvien turpinās 100 dalībnieku noteikšana, piemeklējot atlasi izturējušajiem kandidātiem atbilstošākās vakances Latvijas skolās – lai gan visi 146 kandidāti atbilst augstākajiem kritērijiem, nepieciešams atrast saderību starp kandidātu izvēli par augstskolu un mācību priekšmetiem, kā arī skolu iesniegtajām pedagogu vakancēm, jo projektā ir tikai 100 vietas.

Latvijas skolās nepieciešami teju 500 pedagogi

Arī skolas izrādījušas lielu interesi par projektu – kopā tika saņemti 204 skolu pieteikumi ar 461 pedagogu vakanci. „Kaut arī 100 projekta „Mācītspēks” dalībnieki šogad uzsāks skolas gaitas, iesniegto vakanču skaits rāda, ka Latvijas skolās arvien pietrūks teju 400 skolotāju,” pauž Ruta Zaharova, projekta „Mācītspēks” skolu piesaistes vadītāja.

R. Zaharova min, ka pieprasītākās vakances bija STEM jomas skolotājiem (kopumā 237 vakances), tostarp matemātikas (80 vakances) un fizikas (43 vakances) skolotājiem, kā arī valodu skolotājiem (kopumā 117 vakances), tostarp angļu valodas (47 vakances) un latviešu valodas un literatūras (45 vakances) skolotājiem.

Savukārt aktivitātes ziņā izcēlušās Rīgas reģiona skolas, iesniedzot vairāk nekā pusi no kopējo vakanču skaita – 256. Liela aktivitāte bijusi arī Zemgalē (68 vakances), Vidzemē (58 vakances) un Kurzemē (54 vakances). Savukārt Latgales skolas iesniegušas vien 5% no kopējā vakanču skaita (25 vakances).

Projekta mācību starts būs līdz ar vasaras mācībām un studijām, kas plānotas jūlija otrajā pusē, uzreiz pēc kandidātu līgumu parakstīšanas ar izvēlētajām augstskolām. Šo mācību laikā topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu.

Par projektu „Mācītspēks”
Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros 100 atlasītiem kandidātiem tiks sniegta iespēja viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.