“MĀCĪTSPĒKS” SKOLOTĀJI UZSĀK DALĪBU PROJEKTĀ

Mācītspēks

Jaunā skolotāju projekta “Mācītspēks” dalībnieki uzsāk dalību projektā ar pirmo soli pretī skolotāja profesijai – vasaras mācībām, kas no 20. līdz 31. jūlijam noritēs Jelgavas Tehnikumā. Intensīvu divu nedēļu apmācību ietvaros un pieredzējušu mācībspēku vadībā topošie skolotāji apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai jau septembrī paralēli studijām uzsāktu darbu skolā.

Jaunā skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” ietvaros pirmo reizi Latvijas skolotāju izglītības vēsturē tiks īstenota darba vidē balstīta pieeja studijām. Projekts ilgs divus gadus, un jau pirmajā gadā projekta dalībnieki uzsāks atalgotu darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli iegūs skolotāja kvalifikāciju, studējot Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē. Vasaras mācības ir daļa no 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs”, kurā savas studiju gaitas uzsāk 100 studenti – projekta dalībnieki.

LU 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” direktore, asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga par vasaras mācību nozīmi saka: “Vasaras studijas var salīdzināt ar bobslejistu ieskriešanos pirms sasēšanās bobā. Startam ir liela nozīme – jau no paša sākuma viss ir jādara precīzi. Bobslejistu teicienu “nav starta, nav lejas” var attiecināt arī uz projekta “Mācītspēks” vasaras mācībām. Ar kādu atdevi jaunie studenti būs gatavi strādāt, iedziļināties, sadarboties un reflektēt par savu pieredzi, noteiks to, kā viņiem veiksies skolas “trasē” septembrī.”

Darba vidē balstītās studijas paredz, ka paralēli studiju procesam katrs no dalībniekiem strādās skolā, pilnā apmērā veicot visus skolotāja profesijā noteiktos amata pienākumus. Vasaras mācību studiju plānojums ietver ievadu skolotāja profesijas kompetencēs – projekta dalībnieki apgūs pamatprasmes un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas katra dalībnieka pārstāvētās jomas mācību metodikā, klasvadības pamatprincipos u.c. pamatzināšanas, lai jau 2020. gada 1. septembrī uzsāktu darbu skolā.

Vasaras mācības noritēs pieredzējušu mācībspēku vadībā – viņu vidū gan vadošie pasniedzēji no visām trim projektā iesaistītajām universitātēm, gan ilggadējie “Iespējamā misija” mācību programmas mācībspēki. Kā min “Iespējamā misija” mācību programmas vadītājs Jānis Šķesteris, studijas paredz daudzveidīgu metožu apguvi, ietverot metožu modelēšanu, savu nodarbību gatavošanu un novadīšanu, praktisku darbošanos nelielās darba grupās u.c. “Projekta skolotājiem, uzsākot darbu skolā 1. septembrī, ir ļoti būtiski aizvadīt studiju procesu pietuvināti reālai skolas videi, jo tikai tā ir iespējams veidot izpratni par kvalitatīvu un produktīvi organizētu procesu klasē klātienē,” uzsver Šķesteris.

Kopumā projekta ietvaros dalībniekiem piesaistītās skolas aptver 28 Latvijas pašvaldības un 11 lielās pilsētas. Uzsākot dalību projektā, 63 topošie skolotāji strādās Rīgas reģiona skolā, 18 dalībnieki – Kurzemē, 7 – Vidzemē un pa 6 dalībniekiem Latgalē un Zemgalē. Visvairāk, t.i., 35 projekta dalībnieki skolās nonāks kā valodu priekšmeta skolotāji, 17 – kā dabaszinātņu un tik pat daudzi kā matemātikas skolotāji. 31 projekta dalībnieks mācīs tādus priekšmetu grupas kā tehnoloģijas, kultūra un māksla, veselība un fiziskās aktivitātes u.c.
“Starp 100 projektā apstiprinātajiem dalībniekiem lielākā daļa ir tādi, kas par skolotāja profesiju domājuši jau ilgāku laiku – kādam tā reiz palikusi kā otrā prioritāte, izvēloties pirmās studijas, kāds savā pieredzē strādājis ar bērniem neformālajā izglītībā un sapratis, ka vēlas dot savu pienesumu daudz lielākā apjomā. Kopumā dalībnieki profesijā saskata gan iespēju darīt jēgpilnu darbu, izmantojot savas zināšanas konkrētajā jomā un reizē pašiem pilnveidoties. Darba vidē balstītas studijas uzrunā ar savu praksē balstīto pieeju, kas ir būtiska tiem, kuriem jau ir viens, divi vai pat vairāki akadēmiskie grādi,” projekta nozīmi uzsver Inese Saldābola, nodibinājuma “Iespējamā misija” dalībnieku atlases vadītāja.

Par projektu „Mācītspēks”

Jaunā skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projekta „Mācītspēks” ietvaros 100 atlasītiem kandidātiem tiks sniegta iespēja viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.