Jūs esat mana sapņu skolotāja!

Jūs esat mana sapņu skolotāja!

Mācītspēks

Autors: Anete Vaivade, projekta “Mācītspēks” dalībniece.

Esmu Anete Vaivade, kopš 2020. gada 1. septembra strādāju Ādažu vidusskolā par matemātikas skolotāju 5.–6. klasēm un esmu klases audzinātāja.

Esmu ieguvusi augstāko izglītību vadībzinībās Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, un līdzšinējā darba pieredze ir bijusi vairāk nekā 20 gadi finanšu un grāmatvedības jomā. Pēdējos sešus gadus strādāju Ādažu novada domē, vadot grāmatvedības daļu, trīs gadus Valsts kasē par grāmatvedības daļas vadītāja vietnieci un sešus gadus strādāju sabiedrisko attiecību firmā “Consensus PR” par finanšu menedžeri.

Darbs ar bērniem man vienmēr ir bijis kā darbs dvēselei,  kurš rada prieku, un pēc ilgām un nopietnām pārdomām ir kļuvis par manu pamatdarbu ikdienā!

Mans mērķis skolā ir vadīt jēgpilnas stundas atbilstoši kompetenču pieejai, radīt emocionāli draudzīgu, sirsnīgu un drošu vidi klasē, ar skaidriem un saprotamiem stundas noteikumiem, izmantojot  humānistiskās klasvadības pieeju ar cienošu komunikāciju, lai visi skolēni justos droši, atbilstoši savām spējām un vajadzībām novērtēti un atbalstīti.

Esmu humānistiskās klasvadības pieejas atbalstītāja! Tās pamatā ir principi: cilvēcisko vērtību attīstīšana, pašapziņa, pašvērtība, pašrefleksija un skolēnu aktīva iesaistīšanās mācību procesā. Šajā pieejā skolotājam klasvadībā ir atbalstošā loma, ne vadošā!

Uzskatu, ka katrs skolēns ir spējīgs kļūt par pašdisciplinētu personību. Skolotājam jābūt atbalstošam, skolēnu cienošam un jāizmanto nevardarbīga komunikācija.

Jā, tas ir lēns un ilgs process; lai redzētu darba augļus, jābūt gatavam dot daudz enerģijas!

Mans lielākais gandarījums un prieks, ka pēc divu mēnešu darba skolā, kad likās, ka pirmie darba augļi būs ātrākais mācību gada beigās, pienāca skolniece un teica: “Skolotāj, es nezināju, ka var būt tik mierīgi, pacietīgi un atbalstoši skolotāji. Jūs esat mana sapņu skolotāja!” Šie vārdi apliecina, ka spertie soļi ir pareizajā virzienā.

Ikdienā izmantoju dažādas metodes pozitīvas vides radīšanai.  Izmantoju pozitīvas afirmācijas klases telpās, klasi iekārtoju pēc skandināvu mājīguma “hugge” parauga ar gaismas bumbiņām, spilveniem, ziediem, galda spēlēm. Zinu, ka atbilstoša mācību vide veicina spēju mācīties.

Klases audzināšanā izmantoju lomu spēles, radot iespēju uzņemties atbildību kādā no pienākumiem (klases dekorators, vadītājs, pasākumu organizators, atbildīgais par kārtību), tādējādi dodot iespēju izpaust savus talantus un būt gatavam lielajai dzīvei.

Starpbrīžos dodu iespēju spēlēties ar emociju kārtīm, kuram nepieciešama  ātra palīdzība saprast savas emocijas, jo to pusaudžu gados ir ļoti daudz un ne vienmēr ir skaidras skolēniem. Pārbaudes darbu laikā, lai mazinātu satraukumu, izmantoju mācībām atbilstošu mūziku.

Matemātikas stundās izmantojam dažādas pieejas un teorijas, kā nokļūt līdz rezultātam, mācāmies spriest, analizēt, darbojamies individuāli, pāros un grupās, tādējādi veicinot sadarbības prasmes.

Mana misija ir, lai skolā, kurā mācu matemātiku, ir vismaz 120 laimīgāki bērni, kuri ir vispusīgi izglītoti un darbojas saskaņā ar saviem talantiem un radošo potenciālu.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.