Ādažu vidusskolā mēnesis vieglā turbulencē

Ādažu vidusskolā mēnesis vieglā turbulencē

Mācītspēks

Autors: Anete Vaivade, projekta “Mācītspēks” dalībniece.

Anete Vaivade pēdējos sešus gadus strādājusi finanšu jomā, bet no septembra kļuva par “Mācītspēka” matemātikas skolotāju Ādažu vidusskolā. Viņa atradusi savam raksturam vispiemērotāko audzināšanas metodi un jau pirmajā mēnesī kļuvusi kādam bērnam par sapņu skolotāju. Aizvadīto mēnesi viņa raksturo kā notikumiem vispiesātinātāko – no klātienes stundām mācīt bija jāturpina attālināti.

Skolotājs attālināto mācību laikā ir kā lidmašīnas pilots, kurš procesa sākumā no vieglas turbulences var pacelt “attālināto procesu” un vadīt, līdz iestājas līgana un stabila plūsma ceļā uz galamērķi!

Kad jau tikko biju pielāgojusies klātienes Skolotāja dzīvei skolā, Ādažu vidusskolā novembris iesākās ar pēkšņu ziņu ”no pirmdienas attālināti 5.–6. klasēm!”. Bija tieši divas dienas – sestdiena un svētdiena, lai apgūtu “MS Teams” lietotni padziļināti, pārplānotu stundas attālinātam darbam un būt gatavai pirmo reizi iziet tiešsaistē – satikt skolēnus, īsti nezinot viņu spējas lietot informācijas tehmoloģiju (IT) rīkus, un kā šis process noritēs!

Šis mēnesis bija izaicinājumu pilns, tik ātrā tempā nekad dzīvē nebiju burtiski “rijusi” visu iespējamo IT rīku pielietojumu, izmantošanu un apgūšanu,

lai atlasīto labāko un efektīvāko Sev un Skolēniem! Brīžiem likās, ka katru nedēļu pēc inerces apgūstu vēl papildu aplikācijas vai rīkus, tehniskās detaļas, lai tikai būtu “uz viļņa”, jo nekas nelikās gana labs! Izaicinājumu, izaugsmes, atklāsmes un eksperimentu laiks – tā raksturotu šo mēnesi, kā no “viegla turbulences” stāvokļa pāriet uz ”līganu plūsmu” attālināto mācību laikā!

Lielākai daļai 5.–6. klašu skolēnu patīk attālinātās mācības, ko pēc nedēļas darba attālinātajā režīmā noskaidroju veiktajā skolēnu aptaujā! IT tehnoloģijas skolēni apgūst ātri un viegli, jo tā ir viņiem saprotama valoda, ir tikai sākotnēji viņi jāievirza, un atbildi par to, kas patīk vai nepatīk, no skolēniem var saņemt diezgan ātri, jo sliktas lietas skolēni intuitīvi nepieņem! Turklāt pirmajā nedēļā noskaidroju, ka daļai skolēnu ir fobija nospiest mikrofonu un kaut ko pateikt publiski, tādēļ ļauju izmantot saraksti un citādi iedrošināt, ka mēs šobrīd visi mācamies sarunāties ar IT rīku starpniecību.

Uzburšu mazo ainiņu, kā veidoju attālinātās nedēļas matemātikas stundas ar saviem šī brīža TOP rīkiem! Stundu iesāku ar skolēnu sajūtu noskaidrošanu un dienas tēmas aktualizāciju “Mentimeter” izveidotu jautājumu, kur skolēnu ievadītās atbildes tiešsaistē ir vizuāli redzamas un veidojas kopības sajūta, ka neesmu viena ar “aplīšiem” un skolēniem veidojas droša vide, jo citi skolēni ir teikuši, ka viņiem ir “bailīgi” būt, kad neredz klasesbiedrus! Tā mēs kopīgi iekustinām un atspoguļojam uz ekrāna klases enerģiju.

Divas dienas nedēļā stundas organizēju caur iepriekš sagatavota “Classroomscreen”, kur ievadu skolēnu sarakstu, lai var izlozēt, kurš atbildēs uz jautājumu, uzlikt taimeri uzdevuma risināšanai, pieslēdzu kameru, lai skolēni var redzēt skolotāju un sekot līdzi manām darbībām, varu zīmēt uz baltās tāfeles un izvietot vairākus uzdevumus, kurus risinām stundas laikā.

Mājas darbus vai stundas uzdevumu atbildes lūdzu ievadīt iepriekš izveidotā “Google Forms” vietnē, vai uz “Padlet” sienas, lai kopā varam visa klase apskatīt rezultātus vai darbus un sniegtu kopīgu atgriezenisko saiti, kas ir labi sanācis un kur vēl jāpiestrādā. Šāda kopīga rezultātu analīze ļauj skolēnam attīstīt sapratni, ka ne visi iesniegtie darbiņi ir labi darbiņi.

Kopīgi analizējam, kādam ir jābūt labam darbam – gan precīzi izpildītam, gan glīti noformētam, un lai skolotājam nav jāpavada papildu laiks, atbildot uz 100 vēstulēm e-klasē.

Esmu no tiem skolotājiem, kas uzskata, ka spēļu elementi stundas laikā padara matemātikas stundu vieglāk uztveramu skolēniem, ir motivācija spēli izspēlēt, un skolotājs spēj sekot spēles norisei un sniegt atgriezenisko saiti, kad tas nepieciešams. Pētījumi liecina par nozīmīgu skolēnu motivācijas, iesaistes, labsajūtas un koncentrēšanās pieaugumu spēles laikā.

Šobrīd izmantoju “Quizizz” sagatavotus matemātikas uzdevumus stundas laikā, kurus skolēni gaida ar tikpat lielu sajūsmu kā “Kahoot” gatavotos uzdevumus, jo uzdevumu risināšana ir interaktīva, ar mūziku, spēles elementiem un iespēju tūlīt redzēt savus snieguma rezultātus. Divas dienas nedēļā gatavoju “Quizizz Lesson”, kurās integrēju visas stundas daļas – aktualizāciju, apjēgšanu un lietošanu, to visu apvienojot vienuviet ar slaidiem, testiem, aptaujām, turklāt visas stundas laikā ir iespēja iegūt punktus par pareizajām atbildēm, un varu ātri novērtēt skolēnu sapratnes līmeni. Nākošais līmenis, ko varētu sasniegt, – būtu skolēniem pašiem lūgt izveidot matemātikas tēmas spēles, kuras paši savstarpēji izspēlētu. Tāpat cenšos iepazīstināt ar loģikas spēlēm, piemēram, šonedēļ skolēni apguva “Sudoku” spēli. Zinot cik populāri šobrīd skolēnu vidū ir spēlēt “AmongUs”, izveidoju no kartona Ziemassvētku “AmongUs”, kurš katras matemātikas stundas beigās kādu svarīgu ziņu nodod, kas skolēniem rada īstu sajūsmu, un viens skolēns pat jautāja, ka viņš arī tādu grib, kur varot dabūt?!

Gatavojot stundas, domāju, kāda izskatās skolēna nedēļa, ja viņam ir 10 mācību priekšmeti. Lai nav visas dienas jāpavada pie datora ar minimālu komunikāciju ar citiem klasesbiedriem. Cenšos izveidot pētnieciskos uzdevumus, kur matemātikas uzdevums ir jāizpilda dabā, skaitot, mērot, vai jāstrādā kopā ar klasesbiedru, lai veicinātu sadarbības prasmes.

Novembris tiešām bija izaicinājumu mēnesis, jo vienas klātienes nedēļas laikā īstenoju vienu no saviem šī gada mērķiem – kopā ar matemātikas skolotājiem organizējām konkursu visiem 5. un 6. klašu skolēniem, ar mērķi prast izmantot savas matemātiskās zināšanas ikdienas dzīves situācijās, kā arī veicināt uzņēmējdarbības un caurviju prasmes skolēnos caur matemātikas uzdevumiem, kas balstīti uz aktuāliem uzņēmuma ražošanas datiem. Konkursā bija iespēja piedalīties visiem aptuveni 340 Ādažu vidusskolas 5.–6. klašu skolēniem, tādējādi dodot iespēju ikvienam skolēnam izmēģināt pielietot savas matemātiskās zināšanas, analizējot datus un aprēķinot uzdevumus, kas balstīti uz aktuāliem ražošanas uzņēmuma datiem. Šāds konkurss ļauj skolēniem gluži kā Alisei Brīnumzemē pa “mazo lodziņu” ieskatīties uzņēmēja ikdienas procesos, tādējādi veidojot savu priekšstatu, kāda ir uzņēmējdarbība.

Lielu paldies saku visiem “Mācītspēka” šī brīža un iepriekšējo gadu dalībniekiem, Rutai Zaharovai, Jānim Šķesterim, Ādažu vidusskolas matemātikas katedrai un vadībai par lielo atbalstu ne tik vieglajā, bet interesantajā laikā!

Lai top labākais visiem Ziemassvētku brīnumu gaidīšanas laikā!

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.