DALĪBAI PROJEKTĀ ATSAUKUŠIES 524 INTERESENTI

DALĪBAI PROJEKTĀ ATSAUKUŠIES 524 INTERESENTI

Mācītspēks

14.decembrī noslēdzies skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” pirmais pieteikšanās posms. Projekta komanda jau aktīvi īsteno atlasi no saņemtajiem 524 pieteikumiem, lai nākamajā mācību gadā pedagogu rindām pievienotos vēl 100 dažādu jomu profesionāļu matemātikas, fizikas, vēstures, valodu un citos mācību priekšmetos, kuros pašlaik izteikti trūkst pedagogu.

Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors: „Pirmā gada lielais konkurss – seši speciālisti uz vienu pedagoga vietu – pierāda, ka cilvēki ar augstiem profesionālajiem sasniegumiem jūt aicinājumu dot savu artavu jaunās paaudzes izaugsmē. Pedagogi ir pārmaiņu veicinātāji – viņi ir cilvēki, kam ir iespēja izmantot savas zināšanas un kompetenci, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas izglītībā Latvijā. Esam gandarīti, redzot arvien augošo pieteikumu skaitu nākamajam mācību gadam, un ceram arī otro gadu uzsākt ar tikpat jaudīgiem jaunajiem pedagogiem kā šogad.”

Pirmajā pieteikšanās posmā 524 cilvēki izrādījuši interesi, un 176 uzsākuši dalību atlases procesā. No esošajiem pieteikumiem redzams, ka vidējais pretendentu darba stāžs ir virs 8 gadiem, kas atbilst projekta mērķim – piesaistīt pieredzes bagātus un zinošus dažādu jomu speciālistus pedagoga darbam. Kandidātu vidējais vecums ir 35 gadi.

„Pozitīvi, ka ir liela atsaucība mācību priekšmetiem, kuros pedagogu trūkums ir akūts, tai skaitā humanitārajām zinātnēm, matemātikai un dabaszinību priekšmetiem,” uzsver projekta “Mācītspēks” atlases vadītāja Marta Voicehoviča.

Atlases vadītāja stāsta, ka, lai gan noslēdzies pirmais pieteikšanās posms, atlases komandā darbu kļūst arvien vairāk, jo katrs saņemtais atlases pieteikums tiks rūpīgi izvērtēts. Līdz ar jauno gadu turpināsies aktīva nākamo atlases kārtu organizācija, lai nodrošinātu, ka skolās nonāk motivētākie un savā jomā zinošākie cilvēki.

No 11. janvāra līdz 1.martam gaidāma otrā pieteikšanās kārta, tāpēc interesenti ir aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai projekta mājaslapā www.macitspeks.lv.

Jaunie skolotāji veiksmīgi noslēdz pirmo semestri

Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” direktore: „Projekta „Mācītspēks” dalībnieki tūdaļ būs noslēguši pirmo semestri kā studenti un skolotāji reizē. Nenoliedzami īpaši pirmā semestra noslēgums var būt ļoti saspringts laiks, nemaz nerunājot par esošo apstākļu ietekmi, tomēr, redzot paveikto – jauno skolotāju sasniegumus, atsauksmes no skolām visā Latvijā un inovatīvas studiju programmas iedzīvināšanu mūsu izglītības sistēmā –, esam gandarīti un jau ar nepacietību gaidām otrā semestra sākumu, lai turpinātu iesākto attīstības procesu.”

Studiju pirmajā gadā izvirzīti mērķi, kas vērsti uz skolotāju profesionālo darbību un izglītības  psiholoģiju: sekmēt dalībnieku pedagoģisko kompetenci un gatavību skolotāja profesionālajai darbībai, sniegt strukturētas zināšanas un izpratni par mācību procesu vadību, paplašināt izpratni par mācīšanās kognitīvajiem un sociāli emocionālajiem aspektiem, attīstīt prasmes labāk saprasties ar dažādu vecumu skolēniem, lai veidotu uz attiecībām orientētu un mūžizglītību veicinošu mācību vidi, un vēl daudzi citi. Papildus jaunie skolotāji apgūst kursus un praksi izvēlētajās mācību jomās, piemēram, „Matemātikas mācību metodika”, „Tehnoloģiju jomas mācību metodika”, „Dabaszinātņu mācību metodika” u.c.

Savukārt nākamgad, otrā semestra ietvaros turpināsies prakse Latvijas skolās, mācību jomu metodikas docētāju individuālās konsultācijas ar studentiem, sadarbība ar diplomdarbu vadītājiem un diplomdarba/pieredzes darba izstrāde.

„Lai jaunie skolotāji iegūtu kvalifikāciju un arī turpinātu strādāt skolā nākotnē, svarīgs ir gan Latvijas skolu vadības, gan mūsu kā augstskolu atbalsts. Protams, nozīmīgs faktors ikvienam pedagogam ir valdības izglītības politikas veidošana, bet šobrīd koncentrējamies uz to atbalstu, ko jau tagad varam sniegt jaunajiem skolotājiem,” noslēdzot pauž I. Margeviča-Grinberga.

Plānots, ka nākošgad jau otro reizi 100 dažādu profesiju pārstāvji – topošie skolotāji – uzsāks dalību projektā, gadu studējot izvēlētajā augstskolā 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Skolotājs”, lai iegūtu pedagoga kvalifikāciju, un līdztekus strādājot skolās kā mācību priekšmetu skolotāji. Savukārt otrajā gadā mācības turpināsies „Iespējamās misijas” vadībā. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un studiju stipendiju, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Par projektu „Mācītspēks”

Jauno skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā „Mācītspēks” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.