1149 dažādu jomu speciālisti vēlas kļūt par skolotājiem

1149 dažādu jomu speciālisti vēlas kļūt par skolotājiem

Mācītspēks

1.martā noslēdzās pieteikšanās skolotāju izglītības projektam “Mācītspēks”. Kopumā pieteikušies 1149 dažādu jomu speciālisti no visas Latvijas, kas gatavi iegūt pedagoga kvalifikāciju un vienlaikus uzsākt darbu skolā. Rūpīgas atlases rezultātā līdz aprīļa beigām tiks noteikti dalībnieki, kuru izglītība, pierdze un personība atbilst projekta “Mācītspēks” kritērijiem.

Kārlis Kravis, nodibinājuma “Iespējamā misija” direktors: “Esam gandarīti, atkal redzot tik lielu interesi par dalību projektā un skolotāja profesiju, turklāt tas viss – pandēmijas laikā. Vairāki simti pieredzējušu un zinošu profesionāļu izprot pedagogu nozīmi, iespējas un ieguldījumu Latvijas sabiedrībā un ir gatavi kļūt par pārmaiņu veicinātājiem jaunajām paaudzēm. Tas pierāda, ka izglītība ir bijusi un būs vērtība un prioritāte visos laikos.”

Kopumā pieteikšanās laikā interesi izrādījuši 1149 cilvēki, no kuriem 397 uzsākuši dalību atlases procesā. No esošajiem pieteikumiem redzams, ka vidējais pretendentu darba stāžs ir aptuveni 9 gadi, kas atbilst projekta mērķim – piesaistīt pieredzes bagātus un zinošus dažādu jomu speciālistus pedagoga darbam. Kandidātu vidējais vecums ir 36 gadi.

Visaktīvākie arī šogad ir Rīgas reģiona iedzīvotāji, tomēr liela interese novērojama arī Kurzemē un Vidzemē. Turklāt lielākā daļa no dalībniekiem ir pieteikušies mācību priekšmetiem, kuros pedagogu trūkums ir izteikts, – humanitārajām zinātnēm, matemātikai un dabaszinību priekšmetiem.

Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes asociētā profesore, 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” direktore: ”Šajā projektā ne tikai mērķtiecīgi papildinām Latvijas skolotāju rindas, bet arī ieviešam Baltijas valstīs unikālas darba vidē balstītas studijas, mainot to, kā īstenosim un attīstīsim Latvijas izglītības sistēmu nākotnē. Projekta “Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem ir iespēja mainīt gan to, kā mācām skolēnus, gan to, kā mācības tiek īstenotas augstākajā izglītībā.”

Kvalitātes latiņa – nemainīga

“Atlases kritēriji ir patiesi augsti, un tie tādi paliks arī turpmākajās atlases kārtās, – kvalitātes latiņa netiks pazemināta, jo ne tikai meklējam labākos no labākajiem, bet arī vēlamies būt droši par katru kandidātu, kurš nonāk skolā!” skaidro projekta “Mācītspēks” atlases vadītāja Marta Voicehoviča.

Projekta kandidātu atlasē tāpat kā iepriekš tiek ņemti vērā akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, lai kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība ir noteikta studiju satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.

Topošie skolotāji ne tikai sniegs vērtīgu pienesumu izglītības sistēmai, bet arī saņems kvalitatīvu daudzlīmeņu atbalstu, – jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā projekta dalībnieki apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Par projektu “Mācītspēks”

Jauno skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā “Mācītspēks” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Skolotājs” licenču ietvaros.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.