Darbam skolās gatavi 93 projekta „Mācītspēks” topošie skolotāji

Darbam skolās gatavi 93 projekta „Mācītspēks” topošie skolotāji

Mācītspēks

Šonedēļ noslēdzās skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” kandidātu atlase, – to izturējuši 93 kandidāti, kuri uzsāks darbu Latvijas skolās jau šoruden. Savukārt skolas ir aicinātas iesniegt aktuālās skolotāja amata vakances 2021./2022. mācību gadam līdz 29.aprīlim.

Par projektu arī šogad izrādīta liela interese, un pieteikušies 1149 dažādu jomu speciālisti. No tiem 93 kandidāti ir veiksmīgi izturējuši rūpīgu atlases procesu trijās kārtās, tādejādi pierādot savu motivāciju un atbilstību, lai kļūtu par skolotāju.

Marta Voicehoviča, projekta „Mācītspēks” kandidātu atlases vadītāja: „Atlases noslēgums ir skaidrs apliecinājums atlases stingrības nepieciešamībai, – redzam kandidātus ar spēju un gatavību mācīties, iedziļināties, attīstīties un, svarīgākais, darīt to cieņpilnā mijiedarbībā ar skolēnu. Esam pilnībā pārliecināti par katru apstiprināto kandidātu.” Projekta pārstāve īpaši uzsver stingro atlases kārtību, kas izveidota, vadoties pēc nodibinājuma “Iespējamā misija” un starptautiskās “Teach For All” organizācijas iepriekšējās pieredzes un atlases sistēmas, kas Latvijā aprobēta jau vairāk nekā 10 gadu garumā.

M. Voicehoviča norāda, ka lielākā interese starp mācību priekšmetiem ir tieši par angļu valodu – to ir gatavi pasniegt 23% kandidātu, nedaudz retāk kandidāti izvēlas sociālās zinības (15%) un matemātiku (15%), bet citi priekšmeti minēti līdz 47% gadījumu. Vidējais kandidātu vecums ir 34 gadi, savukārt darba stāžs – vidēji 7 gadi.
„Esam pateicīgi, ka arī šajos nestabilajos pandēmijas apstākļos tik ievērojams skaits dažādu jomu speciālistu izrādījuši drosmi un gatavību mainīt profesiju un kļūt par skolotājiem,” gandarījumu pauž M.Voicehoviča, skaidrojot, ka tas ir liels ieguldījums – šobrīd iziet atlasi: jāatrod laiks un spēks starp saviem darbiem, palīdzēšanu bērniem attālinātajās mācībās un citām ikdienas rūpēm.

Jaunajiem skolotājiem piemeklēs atbilstošākās skolas

„Lai arī kvalitatīvas vairāku kārtu atlases rezultātā esam noteikuši kandidātus, kuru izglītība, pieredze un personība atbilst projekta „Mācītspēks” kritērijiem, tomēr ārkārtīgi daudz kas vēl atkarīgs gan no šiem kandidātiem, gan Latvijas skolu vajadzībām – pieteiktajām pedagogu vakancēm. Nozīmīga loma būs atbilstošo vakanču piemeklēšanai Latvijas skolās – jāatrod saderība gan starp jaunā skolotāja vēlmēm un iespējām, gan skolu nepieciešamībām un reģionālā novietojuma. Plānots, ka līdz jūnija sākumam būs zināmi visi projekta dalībnieki un dalībskolas,” nākamos projekta posmus iezīmē Ruta Zaharova, projekta „Mācītspēks” skolu piesaistes vadītāja.

Projekta mācību starts būs līdz ar vasaras mācībām un studijām, kas plānotas jūlijā un augustā, uzreiz pēc kandidātu līgumu parakstīšanas ar izvēlētajām augstskolām. Šo mācību laikā topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu.
Uzreiz pēc tam – no jaunā mācību gada sākuma dalībnieki uzsāks darbu skolās, kas norisināsies vienlaikus ar studijām otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Skolotājs”, ko īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte.

Arvien turpinās skolu pieteikšanās

No 6.aprīļa ikviena Latvijas skola tika aicināta pieteikt aktuālās skolotāja amata vakances 2021./2022. mācību gadam, lai skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” ietvaros skolas komandā uzņemtu jaunos skolotājus.
Projektam aicinātas pieteikties visas skolas, kas īsteno vispārizglītojošās programmas (tai skaitā profesionālās izglītības iestādes) un var piedāvāt vienam skolotājam slodzi – 14-21 kontaktstundu nedēļā. Tāpat dalībskolām obligāts nosacījums ir mentora nodrošināšana.
Skolas jau ir izrādījušas lielu atsaucību – līdz šim saņemtas teju 200 dažādu priekšmetu pedagogu vakances. Skolu pieteikšanās norisināsies līdz pat 29.aprīlim. Vairāk informācijas un elektroniskā pieteikuma anketa pieejama https://macitspeks.lv/skolam/.

Par projektu “Mācītspēks”

Jauno skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā “Mācītspēks” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.
Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Skolotājs” licenču ietvaros.

 

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.