“Mācītspēks” komanda sveic savā pulkā jaunos skolotājus

“Mācītspēks” komanda sveic savā pulkā jaunos skolotājus

Mācītspēks

Ar īpašu video sveicienu tiešsaistē, ceļavārdus, uzsākot jaunu profesionālo izaicinājumu, saņēma jaunie skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” dalībnieki.

Jaunos projekta dalībniekus sveica izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. Uzrunā dalībniekiem un viesiem ministre atklāja, ka kvalitatīva un laika garam atbilstoša izglītība ir iespējama, ja ir cilvēki, kuriem rūp un kuri ir gatavi ne tikai kritizēt, bet arī darīt. Uzrunā ministre izcēla projekta “Mācītspēks” nozīmīgo lomu skolotāju studiju programmu jaunajā piedāvājumā: “Šī darba vidē balstīto studiju programma ir piemērs, ka, sanākot kopā vairākām pusēm, katrai ar savu pieredzi un saviem sasniegumiem, ir iespējams iet vēl tālāk un kopīgi radīt jaunu un spēcīgu alternatīvu skolotāju sagatavošanai. Paldies Latvijas Universitātei, Liepājas Universitātei, Daugavpils Universitātei un Iespējamai misijai par sasniegto! Vienlaikus aicinu iet tālāk un turpināt sadarbībā radīt piedāvājumu ilgtspējīgām pārmaiņām Latvijas izglītības sistēmā.”

Jaunos projekta dalībniekus sveica Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela. Dekāne uzrunā apmeklētājiem izcēla projekta “Mācītspēks” un tā īstenošanā iesaistīto partneru savstarpējās sadarbības nozīmi jauno pedagogu atlasē un sagatavošanā. “Tas ir milzīgs darbs – vienlaikus mācīties un strādāt, mācīties no savām kļūdām, ejot augstāk un tālāk savā profesionālajā izaugsmē. “Mācītspēks” ir plašas sadarbības projekts, kas ļauj gan augstskolām mācīties vienai no otras, gan sadarboties ar “Iespējamo misiju”, mācoties un papildinot vienam otru. Šī sadarbība palīdz mudināt vienam otru darīt labāk, vairāk un inovatīvāk.” Uzrunas noslēgumā L. Daniela uzsvēra pedagogu būtisko nozīmi skolēnu dzīvē un novēlēja jaunajiem skolotājiem drosmi un degsmi arī turpmāk.

Nodibinājuma “Iespējamā misija” valdes loceklis un mācību programmas vadītājs Jānis Šķesteris uzrunā uzsvēra sadarbības un pieredzes apmaiņas nozīmi: “Mēs esam lepni, ka sadarbībā ar vadošajām Latvijas universitātēm – Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti, kā arī ar Izglītības un zinātnes ministriju, ar lieliskiem rezultātiem ir izdevies turpināt projektu “Mācītspēks”. Mūsu kopējā sadarbība apkopo visu partneru stiprās puses un rezultāts ir acīm redzams. Šogad kopumā pieteicās 1149 kandidāti. Šodien es ar gandarījumu varu teikt, ka daudzās skolās ilgi gaidītos “Mācītspēks” jaunos skolotājus drīzumā varēs sastapt klasē.”

Par projektu “Mācītspēks”

Jauno skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā “Mācītspēks” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums Iespējamā misija, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Skolotājs” licenču ietvaros.

*Attēls ilustratīvs un neatspoguļo konkrētā pasākuma norisi.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.