Projektam mēneša laikā pieteikušies 625 interesenti

Projektam mēneša laikā pieteikušies 625 interesenti

Mācītspēks

Kopš nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņas “Esi skolotājs!” sākuma šā gada 3. janvārī skolotāju izglītības projektam “Mācītspēks” pieteikušies 625 dažādu jomu profesionāļi no visas Latvijas. Projekta dalībnieku atlasi jau izturējuši 20 kandidāti, kuri pēc intensīvām vasaras mācībām rudenī uzsāks darbu skolā vienlaikus ar darba vidē balstītām studijām Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē vai Daugavpils Universitātē.

Marta Voicehoviča, “Mācītspēks” atlases komandas vadītāja: “Atlasi izturējušos kandidātus, pirmkārt, raksturo refleksijas prasmes, kas nozīmē spēju atskatīties uz savu rīcību, analizēt to, ieraudzīt nepieciešamos uzlabojumus un arī izdevušos aspektus. Šī ir fundamentāla prasme, kas nepieciešama, lai divu gadu laikā ļoti strauji papildinātu savas profesionālās prasmes un zināšanas.”

M.Voicehoviča akcentē, ka projekta dalībnieka izaugsme notiek izaicinošos apstākļos, apvienojot privāto dzīvi, jo vairums “Mācītspēks” kandidātu ir cilvēki ar vidējo vecumu 35 gadi, studijas, pilnas slodzes darbu jaunā profesijā, kā arī gana izaicinošu auditoriju – skolēnus. “Tādēļ mums jāpārliecinās arī par kandidātu uzvedību grūtību situācijās,” norāda atlases komandas vadītāja, “Taču ne mazāk svarīgā iezīme, kas vieno visus atlasi izturējušos, ir spēja un vēlme sadzirdēt savu sarunu biedru, cienīt otra viedokli arī tad, ja tas nesaskan ar savējo, kā arī tendence ņemt vērā otras puses pozīciju, izvēloties savu rīcību. Kas svarīgi, projekta atlase balstīta uzvedības jeb kompetenču interviju pieejā, un tas nozīmē, ka mūs interesē konkrēti pierādījumi kandidāta rīcībā, kas liecina par konkrētas kompetences izpausmi.”

Informatīvā kampaņa “Esi skolotājs!” un pieteikšanās projektam “Mācītspēks” norisinās līdz 1. maijam, un paralēli tam notiek kandidātu izvērtēšana un atlase. Kandidātu atlase projektam “Mācītspēks” norisinās divās kārtās, interesentiem aizpildot detalizētu anketu un intervijā novērtējot atbilstību vairākiem kritērijiem, tostarp motivāciju kļūt par skolotāju, orientāciju uz pašizaugsmi, spēju risināt konfliktsituācijas, kā arī orientāciju uz risinājumu un sadarbību.

Dalībai projektā “Mācītspēks” ir arī vairāki formālie priekšnosacījumi: iepriekš iegūta augstākā izglītība, vidējā atzīme diplomā vismaz 7 balles, un skolotāja kvalifikācijas neesamība.

Jaunie projekta dalībnieki dalību projektā uzsāks ar intensīvām vasaras mācībām, kam sekos izglītojošas nometnes skolēniem, savukārt 1. septembrī projekta dalībnieki uzsāks darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli mācīsies augstskolā. Visa projekta laikā dalībnieki saņems arī stipendiju.

Kopumā projekts “Mācītspēks” dalībniekiem ilgs divus gadus. Pirmā gada laikā dalībnieki vienu dienu nedēļā mācīsies Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē vai Daugavpils Universitātē, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Paralēli studijām projekta dalībnieki no pirmdienas līdz ceturtdienai strādās skolā kopā 14 līdz 21 kontaktstundu apmērā, saņemot skolas mentora atbalstu. Pirmā projekta gada laikā dalībnieki arī strādās profesionālās pilnveides grupās “Iespējamās misijas” kuratoru vadībā.

Savukārt projekta otrā gada laikā jaunie skolotāji papildinās savas zināšanas un prasmes nodibinājuma “Iespējamā misija” profesionālās pilnveides izglītības programmā. Jaunie skolotāji varēs izvēlēties vienu no padziļinātajiem mācību virzieniem – pedagoģiju vai pārmaiņu vadību. Paralēli mācībām otrā gada laikā dalībnieki turpinās strādāt skolā četras dienas nedēļā, un reizi nedēļā izglītosies profesionālās pilnveides mācību programmā “Iespējamās misijas” kuratoru vadībā. Otrā gada laikā kuratori klātienē arī vēros jauno skolotāju vadītās mācību stundas, palīdzot tās izvērtēt un sniedzot rekomendācijas to pilnveidei. Kā papildus atbalsts dalībniekiem otrajā projekta gadā būs pieejamas individuālas supervīziju nodarbības.

Informatīvās kampaņas “Esi skolotājs!” mērķis ir aicināt ikvienu interesentu, kurš jūt sevī enerģiju iedvesmot, mācīt mācīties un vēlmi kļūt par skolotāju, uzsākt studijas pedagoģijā vai izvēlēties izaugsmes iespējas izglītības zinātņu jomā.

Plašāka informācija par kampaņu “Esi skolotājs!” un pieteikšanās anketa projektam “Mācītspēks” pieejama tīmekļa vietnē www.esiskolotajs.lv.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.