Anita Muižniece: Profesija, kuru vērts izvēlēties

Anita Muižniece: Profesija, kuru vērts izvēlēties

Mācītspēks

Ja cilvēki ar augstāko izglītību kādā jomā jūt aicinājumu sniegt savas zināšanas jaunajai paaudzei, projekts “Mācītspēks” ir iespēja divu gadu laikā kļūt par pilntiesīgiem pedagogiem. Tas ir arī veids, kā sekmēt pedagogu vakanču jautājuma atrisināšanu, – protams, tas neatrisinās visu, bet palīdzēs ienest skolās citu skatījumu.

Ir liela starpība, vai uzņēmējdarbību pasniedz uzņēmējs, kurš pats strādā industrijā, vai pedagogs, kurš uzņēmējdarbību ir apguvis akadēmiskajā vidē. Tāpēc man ir liels prieks, ka šogad pirmajos kampaņas mēnešos izdevies piesaistīt tikpat daudz interesentu, cik iepriekš visā kampaņas periodā. Pieteicēju aktivitāte arī apliecina, ka pedagoģija ir profesija, kuru var izvēlēties ne tikai karjeras sākumposmā, bet arī vēlākajos posmos, – profesija, kuru ir vērts izvēlēties.

Laikā, kad debates par pedagoģijas prestižu ir kļuvušas aktuālākas, ir svarīgi apzināties, cik nozīmīgu darbu īsteno pedagogi, un lepoties ar viņiem. Projekts “Mācītspēks” vienlaikus kalpo par iedvesmu, motivāciju un skaidru apliecinājumu – pedagoga profesijā ir daudz aspektu, ar ko lepoties.

Sajūta un apziņa, ka esi vajadzīgs, darbs bez rutīnas, kurā nav divu vienādu dienu, sociāli un emocionāli piepildīts darbs, kurā attīstīt savu radošumu, spēja ietekmēt nākotni un strādāt, lai uzlabotu mūsu bērnu iespējas, – šīs ir tikai dažas no lietām, ko min projekta dalībnieki, atbildot uz jautājumu, kāpēc kļūt par skolotāju? Manuprāt, ir vērtīgi, ka par šiem aspektiem tiek atgādināts, jo ikdienas darbu steigā tas nereti aizmirstas. Izglītība ir instruments, kas palīdz mums kļūt par sociāli rīcībspējīgām būtnēm, tādēļ skolotāja profesija ir ļoti būtiska. Tieši pedagogs palīdz attīstīties visiem iespējamiem bērnu talantiem.

Profesijas prestižs ne vienmēr ir stāsts tikai par atalgojumu. To apliecina arī fakts, ka pedagogu vakanču jautājums ir aktuāls arī valstīs, kur skolotāji ir starp augstāk atalgotajām profesijām. Piemēram, Somijas Izglītības arodbiedrības publicētā informācija liecina, ka līdz 2030. gadam Somijā trūks 4000 pirmsskolas izglītības skolotāju un 2000 klašu audzinātāju.

Runājot par pedagogu vakancēm, mums jāņem vērā, ka, piemēram, Latvijā salīdzinoši daudz brīvo darbavietu ir arī citās nozarēs. Latvijā ir aptuveni 16 000 brīvu darba vietu (aptuveni 1,7% no visām). Ja izglītības nozari salīdzina ar citām, tad tajā ir ceturtais zemākais vakanču īpatsvars, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati.

Risinājumi ir jāmeklē – gan ilgtermiņa, gan īstermiņa, taču panikas celšana nav viens no tiem. Tā vietā vērts pārskatīt, kādi ir šīs profesijas aspekti un kādas ir tās priekšrocības. Un tādas viennozīmīgi ir, ne velti projektā “Mācībspēks” savu vēlmi kļūt par skolotāju mēneša laikā pauduši gandrīz 1 000 pretendentu.

Skolotāji ir būtisks virzītājspēks skolēnu mācību procesam katrā izglītības sistēmā, un viņiem ir vissvarīgākā loma, lai izglītības process būtu veiksmīgs. Covid-19 pandēmija un straujā pāreja no klātienes uz attālinātajām mācībām tikai uzsvēra skolotāju lomu vienlīdzīga un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā. Papildus emocionālajiem, radošajiem un citiem aspektiem, kas padara šo profesiju vērtīgu, vērts atcerēties arī par salīdzinoši ikdienišķām lietām, kas vienlaikus ir priekšrocības, salīdzinot ar virkni citu profesiju, – supervīzijas, gandrīz divu mēnešu atvaļinājums, piemaksas un profesionālās pilnveides kursi, kā arī dažādas mobilitātes programmas.

Protams, mēs varam runāt par to, ka pedagogiem nepieciešami vēl papildu bonusi, un ir lietas, ko pašvaldības pedagogiem var piedāvāt jau šodien, piemēram, apmaksāt pedagoģijas studijas vai tālākizglītību. Ja konkrētajā pašvaldībā trūkst mācībspēka, piemēram, eksakto zinātņu priekšmetos, tad piedāvāt apmaksāt studijas tiem, kas gatavi strādāt konkrētās pašvaldības izglītības iestādēs. Tāpat var nodrošināt brīvpusdienas izglītības iestāžu darbiniekiem, pašvaldību apmaksātu vai daļēji apmaksātu dzīvokļa īri, – bet vai tas vien mainīs profesijas prestižu?

Prestižu ietekmē arī paši pedagogi, viņu motivācija un tas, cik lielā mērā viņi apzinās sava darba nozīmi. Tāpēc ir būtiski ik pa laikam sev atgādināt atbildi uz primāro jautājumu – kāpēc es esmu skolotājs?

Būtiska ietekme ir arī sabiedrības kopējai apmierinātībai ar izglītības sistēmu, jo tas nereti tiek projicēts tieši uz pedagogiem. Strādājot pie kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības sistēmas, vienlaikus tiks radīta pozitīva ietekme arī uz skolotāju profesijas prestižu. “Mācītspēks” katru gadu skolām dod iespēju iegūt jaunus motivētus skolotājus, kas ir neatsverams pienesums, tāpēc šim projektam viennozīmīgi ir jāturpinās. Papildus tam nedrīkst aizmirst arī par citiem instrumentiem un risinājumiem – gan ikdienišķākiem, gan vērtībās balstītiem.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.