“Mācītspēks” atlasi izturējuši jau 87 topošie skolotāji

“Mācītspēks” atlasi izturējuši jau 87 topošie skolotāji

Mācītspēks

Interese par projektu “Mācītspēks” un iespēju kļūt par jauno skolotāju nezūd – savas anketas iesnieguši jau 840 interesenti. Atlasi jau ir izturējuši 87 dalībnieki, bet vēl 40 kandidātiem drīzumā paredzētas atlases pārrunas.

“Pēc pieteikšanas rezultātiem varam redzēt, ka interese par projektu “Mācītspēks” ir stabila. Arī mūsdienu sarežģītajos laikos ir cilvēki, kuri ir gatavi mainīt karjeru un pieņemt personīgo izaicinājumu vai īstenot sen lolotu sapni – kļūt par skolotāju,” vērtē projekta “Mācītspēks” dalībnieku piesaistes vadītāja, nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāve Jurita Krūma.

Projekts “Mācītspēks” ir iespēja skolām iegūt augsti motivētus pedagogus, aizpildot daļu no vakancēm, kas pieejamas gan lielajās pilsētās, gan reģionos. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas skolēniem saņemt kvalitatīvu izglītību ikvienā reģionā un apgūt visus mācību priekšmetus, projekta “Mācītspēks” jaunie pedagogi jau rudenī sāks darbu skolās visā Latvijā un sniegs skolēniem zināšanas, balstoties gan uz iepriekšējo pieredzi ar savu mācību priekšmetu saistītās nozarēs, gan iepriekš iegūto augstāko izglītību savā nozarē, kā arī īpašajām spējām un cilvēciskajām vērtībām, kas ir novērtētas dalībnieku atlases procesā, un prasmēm, ko vienlaikus ar darbu skolā jaunie skolotāji apgūs augstskolā.

Dalībai projektā uzņem kandidātus, kuru iepriekš iegūtā augstākā izglītība un zināšanas mācību jomā un priekšmetā, ko vēlas mācīt skolā, atbilst noteiktiem kritērijiem. Iepriekš iegūtās izglītības atbilstību šīm prasībām izvērtē atlases komanda, pamatojoties uz kandidāta iesniegtajiem dokumentiem – augstākās izglītības diplomiem un to pielikumiem, studiju sekmju izrakstiem, ja kandidāts studē pēdējā kursā.

Interesentiem, kuri vēlas pieteikties projektam, jābūt bakalaura vai maģistra grādam vai 2. līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai, vai tai pielīdzināmai augstākai izglītībai zinātnes nozarē, kas atbilst izvēlētajai mācību jomai. Piemēram, kandidātam ir dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā, un viņš projektā vēlas mācīt bioloģiju. Tāpat atbilstošs būs kandidāts ar iepriekš minēto izglītības līmeni, kurš studiju programmā apguvis mācību priekšmetam atbilstošus studiju kursus 12 kredītpunktu apjomā. Piemēram, kandidātam ir sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, tā ietvaros apgūti matemātikas studiju kursi (matemātika, statistika, statistika ekonomikā, ekonometrija) un projektā vēlas mācīt matemātiku.

Trešais iespējamais variants, kas atbilst projekta prasībām, ir kandidāts ar iegūtu bakalaura grādu, maģistra grādu vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar mācību priekšmetu nesaistītā nozarē vai vidējo svērto atzīmi zem septiņām ballēm. Taču šādam kandidātam ir jākārto iestājpārbaudījums izvēlētajā mācību priekšmetā un tajā jāiegūst vismaz astoņu baļļu novērtējums. Piemēram, kandidātam ir dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā un projektā vēlas mācīt fiziku. Lai arī kandidāts iepriekš nav apguvis fizikas studiju kursus vismaz 12 kredītpunktu apjomā, ja iestājpārbaudījumā viņš demonstrē mācību priekšmetam atbilstošas zināšanas un prasmes un iestājpārbaudījumā iegūst vērtējumu noteiktajā līmenī, tad šāds kandidāts var tikt uzņemts projektā.

Pastāv arī daži izņēmuma gadījumi. Piemēram, svešvalodu mācīšanai par atbilstošu kompetences apliecinājumu der starptautiski atzīts sertifikāts par valodas kompetenci B2 vai C1 līmenī. Savukārt C kategorijas trenera sertifikāts vienā sporta veidā nebūs pietiekams, lai viena gada laikā projektā iegūtu sporta skolotāja kvalifikāciju, jo sporta skolotājam ir jāpārzina dažādu sporta veidu tehnikas un būs jāmāca skolēniem gan sporta veidu pamatkustības, gan daudzveidīgas fiziskās aktivitātes, kā arī fizisko aktivitāšu saistība ar labu fizisko un garīgo veselību un drošības jautājumi. Taču šādiem kandidātiem ir iespēja iesniegt pierādījumus par paplašinātu darba pieredzi konkrētajā jomā, kas tiks izvērtēti.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.