Iespēja reāli ietekmēt Latvijas izglītības sistēmu

Iespēja reāli ietekmēt Latvijas izglītības sistēmu

Mācītspēks

Pavisam nesen izlaidumu aizvadījuši skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” dalībnieki, kuri savas studijas un darbu skolās uzsāka pirms diviem gadiem. Darba vidē balstītās studijas ir iespēja izvēlēties dažādu nozaru pārstāvjiem ar jau iepriekš iegūtu augstāko izglītību, izturot atlasi. Katram no viņiem motivācija mācībām bija cita, bet Andra Rektiņa vēlējās gan iegūt pedagoga kvalifikāciju, gan sniegt ieguldījumu izglītības sistēmā.

Intensīvākais veids pedagoga kvalifikācijas iegūšanai

Pirms pieteicos projektam “Mācītspēks”, mācījos Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, bet maģistra grādu ieguvu Humboldta Universitātes Juridiskajā fakultātē Berlīnē. Manis izvēlētais studiju virziens bija ļoti mērķtiecīgs, jo vēlējos kļūt par zvērinātu advokāti. Šajā profesijā arī nostrādāju vairāk nekā 16 gadus, taču radās nepieciešamība iegūt pedagoga kvalifikāciju. Man bija vajadzīgs atrast diskalkulijas (aritmētikas jeb skaitļu izpratnes traucējumi) terapijas speciālistus Latvijā, taču izrādījās, ka pie mums nav pietiekoši daudz informācijas par šiem mācību traucējumiem. Uzzināju, ka Vācijā šī nozare ir plaši attīstīta, tāpēc izlēmu apgūt diskalkulijas terapeita specialitāti. Taču, lai to izdarītu, vācu kolēģi man pieprasīja pedagoģisko izglītību. Tāpēc es sāku meklēt veidus, kā pēc iespējas pieejamāk un intensīvāk apgūt pedagoga profesiju. Tā arī nonācu līdz “Mācītspēks” iespējai.

Pašlaik esmu Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāja. Vienlaicīgi esmu eksperte divās “Skola2030” darba grupās – komandā, kas izstrādā padziļināto Sociālo zinību kursu II vidusskolām, un no augusta būšu izglītības tehnoloģiju mentoru grupas komandā, kas sagatavo jaunos izglītības tehnoloģijas mentorus Latvijas skolām. Vienlaicīgi esmu arī Latvijas Universitātes programmas “Izglītības zinātnes” doktorante un manu interesi lielākoties piesaista dažādi iekļaujošās izglītības problēmjautājumi. Paralēli esmu arī Koblenz-Landau Universitātes Vācijā maģistratūras studente programmā “Iekļaujošā izglītība skolā”. 2020. gada nogalē es arī nodibināju Latvijas Diskalkulijas Asociāciju: www.diskalkulija.lv un izveidoju Youtube kanālu “Digitālie skolotāji”: https://ej.uz/dig-skol. 

Unikāla programma cilvēkiem ar augstāko izglītību

Vēlos uzsvērt, ka “Mācītspēks”, kam pamatā ir 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs” kā darba vidē balstītas studijas, ir unikāls ar to, ka cilvēkiem, kuri ir ieguvuši gan izglītību, gan ievērojamu darba pieredzi tiek dota iespēja apgūt tikai pedagoģijas kursus, kas nepieciešami, lai speciālisti no dažādām jomām varētu pilnvērtīgi vadīt stundas un strādāt ar skolēniem. Jāatceras, ka “Mācītspēks” dalībnieki ir speciālisti savā nozarē, tādēļ viņiem priekšmets, kuru tie pasniedz, nav jāmācās. Papildus akadēmiskajām zināšanām pedagoģijā “Mācītspēks” dalībnieki saņēma milzīga apjoma praktiskās zināšanas no visdažādāko jomu speciālistiem par tādām tēmām kā, piemēram, klasvadība, diferenciēšana vai atgriezeniskās saites sniegšana. Divu gadu garumā tika veikta intensīva “Mācītspēks” dalībnieka stundu vērošana un pilnveide.

Uzskatu, ka tieši šīs divas minētās komponentes – akadēmiskās zināšanas kopā ar praktiskajām, ne tikai veicot praksi, bet reāli diendienā strādājot divus gadus, veido šo unikālo saturu, kas nav “sastopams” citās pedagoģijas programmās.

Vēlos uzsvērt arī teorētisko zināšanu nozīmi pedagoģijā, jo tās tiek veidotas, balstoties uz milzīgā apjomā un skaitā veiktiem pedagoģiskajiem pētījumiem. Visas praktiskās pedagoģiskās pieejas tiek balstītas uz šiem pētījumiem. Līdz ar to, ja pārzini teoriju, skolotājam daudz vieglāk ir pieņemt pareizos lēmumus praktiskajā darbībā un veidot savu vīziju par to, kur būtu nepieciešams virzīties mūsdienu izglītībā.

Iespēja ietekmēt Latvijas izglītības sistēmu

Sākotnēji projektam “Mācītspēks” pieteicos tikai ar mērķi iegūt pedagoga kvalifikāciju maksimāli ātrā laikā, lai varētu turpināt izglītoties iekļaujošās izglītības nozarē Vācijā. Tomēr gadu pēc akadēmiskajām studijām un darba pieredzes Rīgas Angļu ģimnāzijā, vēlējos turpināt gan akadēmisko pilnveidi pedagoģijas nozarē, gan darbu ar saviem brīnišķīgajiem skolēniem 7. klasēs un vidusskolas posmā.

Lielākais ieguvums no dalības projektā man ir iespēja ietekmēt Latvijas izglītības sistēmu. Tieši “Mācītspēks” ļāva izprast, kādas izmaiņas nepieciešamas un kā tās varētu īstenot. Piemēram, es intensīvi strādāju pie apraksta un metodiskā materiāla par diskalkuliju (aritmētikas jeb skaitļu izpratnes traucējumi). Sagatavoto materiālu manis nodibinātā Latvijas Diskalkulijas Asociācija un Valsts izglītības un satura centrs pēc tam padarīja pieejamu visiem Latvijas skolotājiem un vecākiem. Tā ir reāla iespēja izprast šos specifiskos mācību traucējumus un palīdzēt skolēniem tos pārvarēt. 

Savukārt otrs projekts – “Digitālie skolotāji” – neplānoti tapa pandēmijas laikā. Par to ir liela interese un var just, ka skolotājiem tas noder. Rodas arvien vairāk rīku, par kuriem mēs savās digitālo rīku pamācībās stāstām un kas pēc tam tiek lietoti Latvijas skolās. Turklāt šie rīki tiek iekļauti arī digiklase.lv saturā un “Skola2030” apmācību programmās. Tas atstāj acīmredzamu ietekmi uz skolotāju digitālo pratību un secīgi uz Latvijas bērniem! Tieši dalība projektā “Mācītspēks” mani pamudināja radīt šos projektus.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.