Arī turpmāk tiks īstenots projekts “Mācītspēks”

Arī turpmāk tiks īstenots projekts “Mācītspēks”

Mācītspēks

Veiksmīgi noslēdzoties pilotprojektam, Latvijas augstskolas – Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte – turpinās īstenot skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks”. Tā ir iespēja ikvienam ar jau iepriekš iegūtu augstāko izglītību izvēlēties darba vidē balstītas studijas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai, vienlaikus studējot kādā no Latvijas augstskolām un reizē strādājot skolā.

“Kvalitatīva augstākā izglītībai ir jābūt normai, virzībai uz izcilību ir jābūt galvenajai motivācijai pārmaiņu procesu vadībā. Tas attiecas arī uz skolotāju sagatavošanu, kuras restartu ministrija kopā ar augstskolām un sadarbības partneriem uzsāka 2018. gadā. Jauns saturs, jauna pieeja skolotāju sagatavošanā, tostarp arī jauna, darba vidē balstīta studiju programma, tas viss tobrīd bija abstrakti formulējumi, taču tagad tā jau ir realitāte. Taču tas nenozīmē, ka varam apstāties – visām skolotāju sagatavošanas izglītības programmām ir nepārtraukti jāattīstās un jāpilnveidojas, tāpēc esam gandarīti par sadarbības partneriem, tostarp arī studentiem un absolventiem, kas ir gatavi kopā ar augstskolām strādāt sistemātiski, pastāvīgi, neatlaidīgi, strādāt un kopradīt risinājumus, lai turpinātu attīstīt tādu izglītības iespēju piedāvājumu, kas sniedz visu nepieciešamo tam, lai programmas absolventi droši un kompetenti uzsāktu darbu profesijā, kas veido ne tikai bērna, bet visas sabiedrības nākotni. Pārmaiņu procesa virzība uz augstākiem mērķiem nav viegls process, to pavada diskusijas, uzskatu sadursmes, emocijas. Pārmaiņas nenozīmē vieglas un ātras uzvaras, ne visiem pietiek noturība maratonam, kas jāpaveic, lai nostiprinātu sasniegto un virzītos uz nākamajiem mērķiem,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Kopš 2018. gada Latvijā ir uzsākta jaunu izglītības un pedagoģijas studiju programmu realizācija pedagogu sagatavošanai un šīs pārmaiņas ir izstrādātas Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004) ietvaros, rezultātā pilnībā pārstrādājot līdzšinējo skolotāju sagatavošanas sistēmu Latvijā. Viena no šīm programmām ir darba vidē balstīta 2.līmeņa profesionālā studiju programma “Skolotājs”. Līdz šim tā ir bijusi daļa no skolotāju izglītības pilotprojekta “Mācītspēks”. Jaunās pedagogu izglītības sistēmas izveides rezultātā izstrādātā studiju programma tiek realizēta Latvijas augstskolās – Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē – un tās izstrādē  un realizācijā pilotprojekta laikā līdzdarbojās nodibinājums “Iespējamā misija”, daloties ar organizācijas “Teach for all” pieredzi, to integrējot augstskolu izstrādātajā studiju programmā.

“Šis sadarbības risinājums starp valsts un nevalstisko sektoru ļāva līdz šim veiksmīgi realizētai nodibinājuma “Iespējamā misija” iniciatīvai iegūt plašāku īstenošanu, jo sadarbība ar augstskolām nodrošināja iespēju “Mācītspēks” dalībniekiem iegūt vēl vienu augstāko izglītību reizē ar skolotāja kvalifikāciju, kas līdzšinējā “Iespējamā misija” īstenotajā programmā nebija iespējams. Šī ir bijusi auglīga sadarbība starp Latvijas augstskolām un nodibinājumu “Iespējamā misija”. Pilotprojektam noslēdzoties šovasar, augstskolas turpinās arī turpmāk realizēt šo programmu, nodrošinot iespēju iegūt skolotāja kvalifikāciju vienlaikus ar augstskolu izsniegtu diplomu par augstākās izglītības ieguvi pedagoģijas jomā. Projekta vadošā partnera – Latvijas Universitātes – vārdā izsaku dziļu pateicību nodibinājuma “Iespējamā misija” komandai par nesavtīgu dalīšanos pieredzē un ieguldījumu pilotprojekta veiksmīgā īstenošanā,” pauž Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela.

Programma turpmāk tiks īstenota ievērojot visaugstākās kvalitātes prasības skolotāju sagatavošanā, nepārtraukti pilnveidojot skolotāju sagatavošanas sistēmu un saglabājot visas skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” atbalsta aktivitātes, piedāvājot profesionālās pilnveides iespējas, mācību programmu vadītāju un kuratoru atbalstu, nodrošinot dalībniekiem regulāru atgriezenisko saiti par savu darbu no sava mentora un profesionālās pilnveides kuratora.

Līdz šim skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks” īstenoja Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Plašāka informācija par projektu “Mācītspēks” un citām pedagoģijas studiju iespējām pieejama www.esiskolotajs.lv. Projekts “Mācītspēks” līdz šim tika īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.