Arī turpmāk būs pieejamas darba vidē balstītas studijas

Arī turpmāk būs pieejamas darba vidē balstītas studijas

Mācītspēks

No 2023. gada 1. jūlija darba vidē balstītas (DVB) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” īstenošana tiks finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, savukārt līdz 2023. gadam šo programmu īstenos ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā ietvertie priekšlikumi, kas ceturtdien, 2022. gada 14. jūlijā, atbalstīti valdībā.

Izglītības ministre Anita Muižniece: „Visām skolotāju sagatavošanas izglītības programmām ir nepārtraukti jāattīstās un jāpilnveidojas, tāpēc esam gandarīti par iespēju turpināt attīstīt tādu izglītības iespēju piedāvājumu, kas sniedz visu nepieciešamo tam, lai programmas absolventi droši un kompetenti uzsāktu darbu profesijā, kas veido ne tikai bērna, bet visas sabiedrības nākotni.”

Studiju programma piedāvā risinājumus aktuālajiem un nākotnes izaicinājumiem izglītības sistēmai, piemēram, skolotāju trūkumam Latvijas izglītības iestādēs, skolotāju lomas maiņai kompetenču pieejas kontekstā u. tml. DVB studiju programma „Skolotājs” ir kvalitatīva programma, kas spēj pēc būtības un ātri reaģēt uz skolu vajadzībām.

Šī programma ir veidota tā, lai absolventiem nodrošinātu lielāku noturību pret izdegšanu, jo jaunie skolotāji vienlaikus mācās un strādā skolā, un viņiem tiek nodrošināti profesionāli atbalsta pasākumi. Programmā tiek uzņemti topošie skolotāji, kuriem piemīt līderības prasmes, lai veiktu ne tikai augstas kvalitātes pedagoģisko darbību, bet arī veicinātu pārmaiņu ieviešanu un ietekmi uz izglītības sistēmu gan vietējās kopienās, gan valstī kopumā.

Darba vidē balstīta studiju programma ir izveidota ar mērķi piesaistīt izglītības sektoram profesionāļus no citām jomām. Kā liecina piesaistes un atlases anketu dati, DVB studiju programmā piesakās un atlasi uzsāk pārsvarā nozaru speciālisti, profesionāļi vadošos amatos vai uzņēmumu vadītāji ar vienu vai vairākām augstākajām izglītībām, darba stāžu virs 5-7 gadiem, lielākoties ar ģimenēm un bērniem. 2022./2023.māc.gadam atlasē startējušo kandidātu vidējais vecums ir 36.8 gadi.

Darba vidē balstītā studiju programma „Skolotājs” sevī ietver:

  • Vasaras mācības un sagatavošanas posmu – trīs nedēļu intensīvas ievadmācības, stundu vērošanu utt., kas sniedz topošajam skolotājam nepieciešamās pamata zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā, kā arī skolotāju saliedēšanas un citus pieredzes apmaiņas pasākumus, kas veicina izpratni par skolotāja darbu.
  • Kvalifikācijas gadu, kura laikā jaunais skolotājs apvieno darbu skolā ar studijām universitātē un dalību profesionālās pilnveides grupās. Skolotājs saņem individuālu mentora skolā un prakses vadītāja universitātē atbalstu. Kvalifikācijas gada beigās dalībnieks iegūst skolotāja kvalifikāciju.
  • Indukcijas gada (nākamais gads pēc kvalifikācijas iegūšanas) ietvaros jaunie skolotāji turpina pilnveidot pedagogu kompetenci. Dalībnieki pilnveidojas sev interesējošā virzienā – pārmaiņu vadība izglītībā, speciālajā un iekļaujošajā izglītībā, klasvadībā vai tehnoloģijās izglītībā.

Skolas izrāda ļoti lielu interesi un vēlmi piedalīties šīs studiju programmas īstenošanā – pirmajos divos gados vairāk nekā 250 skolu pieteikušas 844 vakances. Studiju programmas absolventi aizpildījuši 20% no pieteiktajām vakancēm, īpašu uzsvaru liekot tieši uz STEM jomu – 34% šīs studiju programmas absolventiem pasniedz kādu no STEM priekšmetiem.

Valdības lēmums nodrošina darba vidē balstītas skolotāju sagatavošanas studiju programmas īstenošanas ilgtspēju un atbalstu skolām skolotāju piesaistē. Informatīvais ziņojums par darba vidē balstītas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” ilgtspējas nodrošināšanu pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.