Profesionāļus ar augstāko izglītību aicina kļūt par skolotājiem

Profesionāļus ar augstāko izglītību aicina kļūt par skolotājiem

Mācītspēks

Līdz šī gada 2. aprīlim dažādu profesionālo jomu pārstāvjus ar jau iegūtu augstāko izglītību aicina pieteikties dalībai skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”, lai darba vidē balstītās studijās Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Šogad īpaši pieteikties aicināti profesionāļi, kuri vēlas kļūt par latviešu vai otrās svešvalodas (vācu, franču u.c. valodu), kā arī STEM mācību priekšmetu pedagogiem.

“Mana vīzija, ka Latvijā ikviens skolēns saņem kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no tā, kurā skolā viņš mācās. Un šo izglītību viņam sniedz labākie profesionāļi – motivēti un zinoši pedagogi. “Mācītspēks” ir unikāls projekts. Tas palīdz piesaistīt citu jomu profesionāļus pedagoga profesijai un tas noteikti ir plats solis uz to, lai mūsu skolas kļūtu par modernām izglītības iestādēm mainīgajā pasaulē,” norāda izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

“Skolotājs iedvesmo, skolotājs māca, kā mācīties, un skolotājs arī pats nepārtraukti mācās. Mācīšanās ir ceļš uz izaugsmi un ceļš uz jauniem sasniegumiem. Šogad jau ceturto reizi aicinām visus interesentus, kam ir augstākā izglītība un kas ir domājuši, kā apgūt šo mācīšanas spēka un stiprināt mācīšanās vēlmi, pieteikties projektā “Mācītspēks”, lai kļūtu par skolotājiem un iedvesmotu jaunos cilvēkus kļūt zinošākiem un radošākiem,” aicina Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne prof. Linda Daniela.

Pedagogam ir nozīmīga ietekme uz bērnu un jauniešu personības attīstību un skolotājs ieņem nozīmīgu lomu Latvijas sabiedrībā – tā respondenti vērtē pedagoga profesiju 2022. gada decembrī veiktā projekta „Mācītspēks” un pētījumu centra “SKDS” īstenotā sabiedriskās domas aptaujā ar 1005 respondentiem. Aptaujātie atzīst, ka skolotāja profesijas būtiskākie ieguvumi ir iespēja strādāt darbu ar ieguldījumu sabiedrības attīstībā (52,5%). Kā nozīmīga priekšrocība tiek novērtēts arī garantēts atvaļinājums vasarā (57,9%) un iespēja savā profesijā strādāt ilgtermiņā (46,2%).

Salīdzinājumā ar projekta “Mācītspēks” veikto aptauju 2020. gadā, ir audzis to respondentu skaits, kuri būtu ieinteresēti kļūt par skolotājiem. 2020. gadā kļūt par skolotāju bija gatavi vien 6% aptaujāto un tikai 2% respondentu šo profesiju ieteiktu izvēlēties savai atvasei. Savukārt 2022. gada pētījumā katrs trešais aptaujātais ieteiktu gados jaunam, tuvam cilvēkam kļūt par skolotāju un strādāt šajā profesijā. Vienlaikus pozitīvi vērtējams fakts, ka 14,1% respondentu ar augstāko izglītību būtu paši ieinteresēti iesaistīties projektā “Mācītspēks”. Projekta “Mācītspēks” dalībnieki strādā skolā, saņemot vienlaikus gan darba algu, gan mācību stipendiju, kā arī paralēli studē izvēlētajā augstskolā un saņem atbalstu savai profesionālajai izaugsmei

Lai gan 78% aptaujāto norāda, ka skolotājiem ir svarīga loma vērtību nostiprināšanā sabiedrībā, tikai 13,7% uzskata, ka strādāt par skolotāju Latvijā ir prestiži un 45,1% profesionāļu ar augstāko izglītību norāda, ka nekas viņus nevarētu motivēt kļūt par skolotājiem. Lielākā daļa respondentu (84,4%) atzīst, ka skolotājam emocionāli grūts darbs (2020. gadā – 49%) ar lielu slodzi; kā šķērslis darbam skolā atzīts arī atalgojums, kas 2020. gadā bija svarīgs faktors ¼ aptaujāto, savukārt 2022. gadā – jau 72%. Kā problēma tiek atzīta arī skolēnu un vecāku negatīvā attieksme pret skolotāja darbu, tomēr vairāk nekā puse (62,2%) respondentu atzīst, ka tieši darbs, kas sniedz ieguldījumu bērna nākotnē, ir skolotāja profesijas lielākais ieguvums.

Dalībai skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks” jau ceturto gadu ir aicināti pieteikties mērķtiecīgi un motivēti dažādu jomu profesionāļi – programmētāji, statistiķi, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji –, kuri līdz 2023. gada jūnijam būs ieguvuši augstāko vai vismaz 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju. Pēc veiksmīgi izturētas atlases katram no 100 topošajiem skolotājiem tiks piedāvāts darbs tam piemērotākajā skolā, ņemot vērā skolas atrašanās vietu, skolēnu vecumu u.c. kritērijus.

Projekta “Mācītspēks” ilgums ir divi gadi. Jau pirmajā projekta gadā tā dalībnieki uzsāks atalgotu darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli iegūs skolotāja kvalifikāciju, studējot Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes kopīgi izstrādātajā darba vidē balstītajā 2. līmeņa profesionālās augstākās profesionālās izglītības studiju programmā “Skolotājs” un saņemot mācību stipendiju. Papildus studiju un darba procesam topošais skolotājs saņems atbalstu no “Mācītspēks” komandas un pieredzējušiem kolēģiem skolās. Pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas otrajā jeb indukcijas gadā skolotāji turpina savu profesionālo attīstību, izvēloties vienu no četrām tālākizglītības programmām Latvijas Universitātē: pārmaiņu vadību izglītībā, speciālo un iekļaujošo izglītību, klasvadību efektīvai mācību stundai vai tehnoloģiju bagātinātu mācību procesa organizēšanu.

Pieteikuma anketa un plašāka informācija par skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks” pieejama mājaslapā https://macitspeks.lv/, savukārt informācija par veidiem, kā kļūt par pedagogu vai profesionāli augt pedagoģijas jomā pieejama https://esiskolotajs.lv/ .

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.