“Mācītspēks” atlasi sekmīgi izturējuši jau 33 kandidāti

“Mācītspēks” atlasi sekmīgi izturējuši jau 33 kandidāti

Mācītspēks

Pašlaik līdz š. g. 2. aprīlim aktīvi norisinās pieteikšanās skolotāju izglītības projektam “Mācītspēks”, un šobrīd visas trīs atlases kārtas sekmīgi izturējuši jau 33 kandidāti no iecerētajiem 100 projekta dalībniekiem. Aicinot profesionāļus ar jau iegūtu augstāko izglītību pieteikties dalībai skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”, lai darba vidē balstītās studijās Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē iegūtu skolotāja kvalifikāciju, norisinājās arī saruna par darbu skolā un tā aizkulisēm ar Rīgas Pļavnieku pamatskolas sociālo zinību un vēstures skolotāju Jāni Knipši un Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas direktori Terēzu Dinulu. 

“Grūti ir atcerēties sevi pirms “Mācītspēks” projekta,” komentē jaunais skolotājs Jānis Knipšis. “No pašizaugsmes un apgūto profesionālo prasmju viedokļa raugoties, šis laiks ir bijis ārkārtīgi koncentrēts un ārkārtīgi bagātīgs, jo paralēli darbam mēs mācāmies augstskolā.” Projekta “Mācītspēks” ilgums ir divi gadi. Jau pirmajā projekta gadā tā dalībnieki uzsāk atalgotu darbu kādā no Latvijas skolām, paralēli studējot darba vidē balstītā 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs” un saņemot ikmēneša mācību stipendiju. Savukārt pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas otrajā jeb indukcijas gadā skolotāji turpina profesionālo pilnveidi, izvēloties vienu no četrām tālākizglītības programmām Latvijas Universitātē: pārmaiņu vadību izglītībā, speciālo un iekļaujošo izglītību, klasvadību efektīvai mācību stundai vai tehnoloģiju bagātinātu mācību procesa organizēšanu. 

  1. gada decembrī veiktā  projekta „Mācītspēks” un pētījumu centra “SKDS” īstenotā sabiedriskās domas aptaujā ar 1005 respondentiem par skolotāja profesiju Latvijā tika noskaidrots, ka sabiedrība augsti vērtē iespējas iegūt skolotāja izglītību Latvijā – 81,3% to atzīst kā ļoti labas vai drīzāk labas. 

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas direktore Terēza Dinula norāda: “Lielajās skolās nenoliedzami ir labākas iespējas stimulēt skolotāja attīstību un palielināt algas sliekšņus, ņemot vērā pieredzi. Pašreiz ļoti populāri ir arī dažādi projekti – starptautiskas sadarbības, “Erasmus” programma un citas plaši atvērtas iespējas ikvienam. Varbūt ne vienmēr finansiālais atalgojums ir adekvāts, bet atalgojums, ko tu saņem pieredzes veidā ir lielisks.” Direktore arī izceļ skolotāja darba starpdisciplinaritāti un iespēju sadarboties ar kolēģiem gan skolas, gan citu skolu ietvaros, kā arī norāda, ka pats svarīgākais ir jaunā skolotāja vēlme dalīties ar savu pieredzi un mācīties vienam no otra.  

Projekta “Mācītspēks” aptaujā identificētas, pēc sabiedrības domām, arī skolotāja darba ēnas puses: darba slodze, atalgojums (to negatīvi vērtē 72,6% aptaujāto) un psiholoģiskā atbalsta trūkums. Rīgas Poļu vidusskolas direktore Terēza Dinula norāda, ka nereti salīdzina Latvijas izglītības sistēmu ar Polijas pieredzi: “Pie mums regulāri strādā arī pedagogi no Polijas, un viņi ir pārsteigti par darba apjomu, kas ir pie mums. Viņiem “pie tāfeles” jeb kontaktstundās ir 21 stunda, un tā ir vesela slodze. Es uzskatu, ka par to ir jādomā vairāk.” Projektā “Mācītspēks” papildus studiju un darba procesam topošais skolotājs saņem atbalstu no “Mācītspēks” komandas un pieredzējušiem kolēģiem skolās, turklāt pirmajā projekta gadā 21 kontaktstunda ir maksimāli pieļaujamā, ņemot vērā slodzi studijās.  

“Darbs skolā, lai cik banāli tas neizklausītos, piešķir jēgu dzīvei. Uzņēmējdarbībā es varu sev iedot dažādas atlaides, bet skolā tā nevaru. Līdz ar darbu skolā es esmu bijis spiests kļūt organizētāks, kas nācis man par labu,” komentē Jānis Knipšis. “Manuprāt, skolotāji bieži vien neapzinās, ka tas prasmju kopums, ko viņi ir apguvuši, darba tirgū ir ļoti noderīgs. Ja tu vari stundā “novaldīt” 30 piektās klases skolēnus, tad tev kā vidēja līmeņa vadītājam pieaugušu cilvēku komandu novadīt ir tīrais nieks.” 

Visu sarunu par darbu skolā un tā aizkulisēm starp projekta “Mācītspēks” vadītāju Rutu Zaharovu, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas direktori Terēzu Dinulu un Rīgas Pļavnieku pamatskolas sociālo zinību un vēstures skolotāju Jāni Knipši iespējams noklausīties “Mācītspēks” Facebook un Youtube profilos. 

Dalībai skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks” jau ceturto gadu ir aicināti pieteikties mērķtiecīgi un motivēti profesionāļi – programmētāji, statistiķi, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji, kuri līdz 2023. gada jūnijam būs ieguvuši augstāko vai vismaz 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt skolotāja profesiju. Pēc veiksmīgi izturētas atlases katram no 100 topošajiem skolotājiem tiks piedāvāts darbs tam piemērotākajā skolā, ņemot vērā skolas atrašanās vietu, skolēnu vecumu u.c. kritērijus. 

Pieteikuma anketa un plašāka informācija par skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks” pieejama mājaslapā https://macitspeks.lv/, savukārt informācija par veidiem, kā kļūt par pedagogu vai profesionāli augt pedagoģijas jomā pieejama https://esiskolotajs.lv/ . 

mācītspēks
Ir jautājums? Raksti mums tagad!

Trūkst informācijas?
Jautā mums!

Paldies! Jautājums ir saņemts, sniegsim jums atbildi tuvāko stundu laikā.